Slovenija

O samotestiranju v šolah po prepričanju Sviza nujen dogovor z njimi

Dokler ne bo jasno, kakšne so obveznosti in odgovornosti zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pri izvedbi testiranj učencev in dijakov, bo Sindikat vzgoje izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) izvajanje tovrstnih nalog članstvu odsvetoval. O samotestiranju v šolah je nujen dogovor s sindikatom, opozarjajo v Svizu.

Sviz zamisel o prostovoljnem samotestiranju učencev in dijakov podpira, saj bi to zagotovo prispevalo k zmanjšanju prenosa okužb. Takšno je bilo stališče sindikata že ob uveljavitvi obveznih testiranj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, so zapisali v sporočilu za javnost.

A v Svizu opozarjajo, da izvajanje nalog, ki so povezane s samotestiranjem, v skladu s pogodbami o zaposlitvi ne spada v delokrog učiteljev ali drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki za izvajanje omenjenih nalog tudi niso ustrezno strokovno usposobljeni.

Sindikat meni, da je nujno, da se šolarjem zagotovi čim boljše učne pogoje ter da vzgojno-izobraževalni proces do konca šolskega leta nemoteno poteka v šoli, ob tem pa se sodelovanju učiteljstva pri predvidenem samotestiranju v šolah očitno ne bo mogoče izogniti. Zato bi moralo biti vnaprej jasno, kakšne bodo njihove dolžnosti in odgovornosti, pravijo.

Sviz zato vztraja, da se o dodatnih nalogah in obremenitvah, povezanih s prostovoljnim testiranjem učencev in dijakov, vnaprej sklene pisni dogovor med kvalificiranimi predstavniki zaposlenih in šolsko oblastjo. V zvezi s tem je ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec sindikat sicer že v torek pisno pozval, a ni do zdaj prejel še nikakršnega odgovora.

Sindikat ponovno zahteva tudi, da se za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju končno zagotovi manj invazivno testiranje, ki bi ga lahko ti izvajali sami doma. Od letošnjega januarja je sindikat ministrstvo k temu že večkrat pozval, a do zdaj prav tako ni prejel nobenega odgovora.

“Sviz je dodatno neprijetno presenečen, da se o načinu izvedbe, ki neposredno posega v organizacijo pouka in pedagoškega procesa, opredeljuje izključno minister za zdravje, ministrica za izobraževanje pa molči. Ob tem se ni mogoče izogniti vprašanju, kdo v državi opredeljuje izobraževalno politiko, kdo odloča o stvareh, ki se tičejo vzgojno-izobraževalnega sistema,” pravijo.

Za sindikat je že nekaj časa povsem očitno, da sta vzgoja in izobraževanje prav zaradi “popolnega vladnega nerazumevanja” pomena izobraževalnega sistema plačala nerazumno visoko ceno, ki je bila v največji meri izstavljena otrokom, učenkam in učencem, dijakom in dijakinjam ter študentom in študentkam, so še zapisali.

Source
STA
Back to top button