Noveli zakona o duševnem zdravju podporo poleg koalicije napovedala tudi NSi

Poslanci so obravnavali predlog novele zakona o duševnem zdravju, s katerim želi vlada med drugim odpraviti neustavnost, zagotoviti varstvo človekovih pravic, izboljšati dostop do storitev in preprečiti podaljšanje čakalnih dob za namestitev v varovane oddelke. Podporo noveli so napovedali v koaliciji in NSi, v SDS pa ji nasprotujejo.

Vlada želi s predlogom novele odpraviti neustavnost ter zagotoviti varstvo človekovih pravic na področju osebne svobode, varstva človekove osebnosti in dostojanstva ter svobode gibanja. Izboljšati želijo dostop do storitev in preprečiti podaljšanje čakalnih dob za namestitev v varovane oddelke.

Glavni cilj novele zakona je implementacija odločb ustavnega sodišča iz let 2015 in 2019. Obstoječi zakon je namreč neustaven v delu, ki ureja postopek sprejema osebe, ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost, v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda.

Podporo noveli zakona so napovedali v koalicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica, poslanca narodnih skupnosti ter tudi v NSi. Kot so podporniki novele povedali v stališčih, je med drugim potrebna tudi destigmatizacija duševnih motenj ter celostna prenova zakona o duševnem zdravju. Poslanec Levice Miha Kordiš pa je izpostavil veliko družbeno negotovost, ki da jo spodbujajo stanovanjska problematika, negotove zaposlitve, tudi dostop do zdravja. Posledično prihaja do stisk, tako bo treba duševno zdravje po njegovih besedah naslavljati z več vidikov.

Noveli nasprotujejo v SDS, saj po njihovih besedah ministrstvo in koalicija nista upoštevala pripomb stroke, ki da meni, da zakon nedopustno posega v ustavno varovane pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju. “Ni namreč dovolj, da so pravice zgolj formalno priznane, ampak je treba ljudem tudi omogočiti, da se lahko v praksi izvršujejo in uživajo,” je v stališču poudarila poslanka SDS Karmen Furman.

O dopolnilih, ki jih je v parlamentarni postopek vložila koalicija in potrdila vlada, v DZ danes niso razpravljali, saj se nihče od poslancev ni prijavil k razpravi. Sicer pa je z dopolnili med drugim bolj jasno opredeljena mreža izvajalcev, ki izvajajo storitve in programe za duševno zdravje. Ob tem predlog dopolnil usklajuje predlog zakona tudi z določbami družinskega zakonika.

DZ bo o dopolnilih k predlogu novele zakona glasoval v sredo.

Back to top button