SlovenijaGospodarstvo

Nova KBM lani z 208,9 milijona evrov čistega dobička

Nova KBM, ki je lani izvedla združitev z nekdanjo Abanko, je leto zaključila s čistim dobičkom v višini 208,9 milijona evrov. Čisti dobiček skupine, ki jo ob banki sestavljata odvisni družbi Summit Leasing Slovenija in Anepremičnine, je dosegel 210,8 milijona evrov. “Kljub zahtevnim razmeram je skupina leto zaključila uspešno,” so sporočili.

“Z združitvijo je Nova KBM utrdila položaj najdostopnejše banke v državi, ki strankam zagotavlja produkte in storitve v največji poslovni mreži z več kot 900 kontaktnimi točkami, vključno z bančnimi poslovalnicami, poštnimi okenci, specializiranimi bančnimi okenci in bankomati,” so poudarili v banki, kjer so marca po operativni združitvi ob začetku leta posodobili svojo celostno podobo.

V leto 2020, ko je svet ohromila pandemija novega koronavirusa, so v Novi KBM po njihovih navedbah stopili v dobri kondiciji. “Strankam smo zagotovili nemoten dostop do storitev, jih ozaveščali o uporabi digitalnega bančništva ter bili tudi v spremenjenih gospodarskih razmerah zanesljiv partner,” so med drugim našteli.

“Pomemben cilj Skupine Nove KBM je vzdržna dobičkonosnost, ki omogoča investiranje v nadaljnji razvoj in hkrati zagotavljanje ustreznih rezerv za prilagajanje prihodnjim spremembam v finančnem in gospodarskem okolju,” so izpostavili. Kot posledica največje združitve v zgodovini slovenskega bančnega sektorja se je lani bilančna vsota banke ob koncu lanskega leta povečala na 9,167 milijarde evrov, skupine pa 9,177 milijarde evrov.

Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je ob koncu leta 2020 znašal 21,59 odstotka na ravni skupine in 21,42 odstotka na ravni banke. Količnik kapitalske ustreznosti na skupni kapital je ostal visok in za skupino znašal 20,68 odstotka, za banko 16,67 odstotka. “Rezultati izkazujejo močen kapital in dober likvidnostni položaj Skupine Nove KBM,” so poudarili.

Lani so bili po njihovih navedbah uspešni tudi na področju upravljanja slabih naložb. Delež neto nedonosnih kreditov v portfelju Skupine Nove KBM je konec leta 2020 znašal 3,05 odstotka, v portfelju banke pa 2,50 odstotka. “Tudi v letu 2020 smo nadaljevali zmanjševanje portfelja nedonosnih naložb in krepili visoke standarde korporativnega upravljanja, skladnosti poslovanja in upravljanja tveganj,” so navedli. Skupina je oblikovala neto rezervacije in oslabitve v višini 57,74 milijona evrov. Največje oblikovanje neto oslabitev je beležila pri kreditih strankam, ki niso banke.

Predsednik uprave Nove KBM John Denhof je dejal, da so v zahtevnem letu kljub novim omejitvam naredili velik napredek pri uresničevanju zastavljene poslovne strategije. “Izvedli smo največjo združitev v zgodovini slovenskega bančništva, oblikovali skupne vrednote združene banke, posodobili blagovno znamko ter izpeljali številne druge pomembne projekte,” je povedal in dodal, da bosta tudi v prihodnje v središču “doseganje visoke stopnje zaupanja in zadovoljstva ključnih deležnikov banke ter uresničevanje naše poslovne vizije biti najboljša banka v Sloveniji”.

“V združeni banki se nadaljuje razvojna pot finančne institucije, ki je dobičkonosna, sodobna in družbeno odgovorna ter odličen partner strankam, poslovnim partnerjem, dobaviteljem in širšemu družbenemu okolju,” je dejal predsednik nadzornega sveta Nove KBM Andrej Fatur. Usmerjenost v rast in dobičkonosnost, odličnost do strank, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti, operativna učinkovitost ter močna organizacijska kultura in razvoj zaposlenih po njegovih besedah ostajajo ključni stebri pri uresničevanju njihovega poslanstva in vizije.

Na ravni skupine so lani čiste obresti znašale 154,46 milijona evrov, v banki pa 134,78 milijona evrov. Skupina je večino prihodkov iz obresti realizirala iz naslova kreditov. Neobrestni prihodki skupine so dosegli 304,45 milijona evrov. Med njimi jih 205,86 milijona evrov nanaša na enkratno realizirane prihodke iz naslova dobička iz izpogajanega nakupa. Čiste opravnine na ravni skupine so znašale 73,46 milijona evrov.

Operativni stroški skupine so znašali 186,99 milijona evrov. Kazalnik stroškovne učinkovitosti je znašal 40,75 odstotka. Ob neupoštevanju nekaterih stroškov in prihodkov, ki se nanašajo predvsem na prestrukturiranje skupine in banke in združitev z nekdanjo Abanko, bi kazalnik stroškovne učinkovitosti na ravni skupine znašal 63,86 odstotka, izhaja iz letnega poročila.

Stanje kreditov strankam, ki niso banke, je konec leta 2020 za Skupino Nove KBM znašalo 4,66 milijarde evrov, za banko 4,58 milijarde evrov. V strukturi kreditov banke nebančnemu sektorju so krediti pravnim osebam predstavljali 56 odstotkov in krediti prebivalstvu 44 odstotkov.

V Skupini Nove KBM, ki je imela lani v povprečju 1430 zaposlenih, je poleg naštetih še pridružena družba Bankart, v kateri ima Nova KBM 29,22-odstotni delež. Nova KBM je konec lanskega leta opravila oslabitev naložbe v kapital odvisne družbe Anepremičnine, naložbo v to družbo pa je prerazvrstila med nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo.

Druga največja banka v državi, Nova KBM, je takrat tretjo največjo banko Abanko od države kupila junija 2019, prodaja je bila zaključena v začetku lanskega februarja, ko je Nova KBM državi plačala 444,2 milijona evrov kupnine. Septembra lani sta se banki pravno združili. Združena banka se imenuje Nova KBM, njen sedež je ostal v Mariboru.

Source
STA
Back to top button