Narodni dom pri Svetem Ivanu v lastništvo slovenske skupnosti v Italiji

Deželna vlada Furlanije-Julijske krajine je v sredo k poletnem rebalansu proračuna za letos vložila popravek, ki predvideva brezplačen prenos lastništva stavbe Narodnega doma pri Svetem Ivanu nad Trstom na organizacije slovenske narodne skupnosti. Z narodnim domom že sedaj v polnosti upravlja Fundacija Narodni dom, poroča tržaški Primorski dnevnik.

Brezplačen prenos lastništva je že pred časom napovedal deželni odbornik za premoženje Sebastiano Callari. Kot je pojasnil v sredo, bi se moral postopek za prenos lastništva začeti že kmalu po lanskem oktobru, ko so odprli prenovljeni narodni dom.

“Da bi se izognili nepotrebnim in težavnim upravnim postopkom v zvezi dobrino, ki jo v polnosti upravlja slovenska fundacija, smo se odločili, da lastništvo nepremičnine predamo,” je dejal Callari.

Gre za skladen ukrep, ki ga je že pred časom sklenila država, ko je Fundaciji Narodni dom predala lastništvo Narodnega doma v Trstu, ki letos obeležuje 104 leta od fašističnega požiga. Callari je pri tem prepričan, da gre v tem primeru za dodaten element soudeležbe in dejanskega sodelovanja s slovensko skupnostjo v Trstu.

Slovenska narodna skupnost je v zadnjih letih v upravljanje oz. lastništvo znova prejela dva pomembna narodna domova, ki sta bila pred več kot sto leti žrtvi fašističnega nasilja.

Narodni dom v Trstu, ki je bil zgrajen po načrtu arhitekta Maksa Fabianija med letoma 1901 in 1904, v teh dneh obeležuje 104. obletnico požiga. V času svojega delovanja je gostil številne slovenske organizacije, med drugim tudi društvi Sokol in Edinost. Dom je imel tudi hotel, kavarno, hranilnico in dvorano, v kateri so predstavljali koncerte, predavanja, zborovanja in druge prireditve. Bil je najpomembnejši simbol slovenske kulturne, gospodarske in politične dejavnosti v Trstu.

Ob stoletnici požiga Narodnega doma sta Italija in Slovenija podpisali dokument o prenosu lastništva Narodnega doma v roke slovenske narodne skupnosti.

Narodni dom pri Svetem Ivanu pa so odprli leta 1903 in je deloval do leta 1921, ko so ga fašisti uničili. Do druge svetovne vojne je bil last fašistične stranke, po vojni pa last občine Trst. Ker ni bil v uporabi, je bil v zelo slabem stanju. Z zaščitnim zakonom za Slovence v Italiji se je leta 2001 Italija zavezala, da ga bo spet predala slovenskim organizacijam. Več kot štiri milijone evrov vredna obnova se je začela leta 2020, uradno pa so dom odprli oktobra lani.

Back to top button