SlovenijaGospodarstvo

Na voljo štirje milijoni evrov posojil za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč

Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v uradnem listu objavil razpis za dodeljevanje ugodnih posojil za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč. Na voljo so štirje milijoni evrov, cilj pa je spodbuditi primarno kmetijsko pridelavo.

Upravičeni vlagatelji vlog za posojila so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v zakonu o kmetijstvu in vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev in organizirana kot kmetije, ki niso pravne osebe, ali fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost. Obenem so upravičenci tudi mikro, mala in srednja podjetja.

Upravičene dejavnosti za nakupe osnovne infrastrukture so pridelovanje netrajnih rastlin, gojenje trajnih nasadov, razmnoževanje rastlin, živinoreja, mešano kmetijstvo, storitve za kmetijsko proizvodnjo in priprava pridelkov ter gozdarstvo.

Delež sofinanciranja projekta s posojili iz sklada je do vključno 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. oktobra lani.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5000 evrov, najvišja pa 150.000 evrov. Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5000 evrov.

Skupna doba vračanja posojila je do 20 let, ne sme pa presegati ekonomske dobe projekta. Znotraj skupne dobe vračanja posojila lahko vlagatelj pridobi največ dve leti moratorija na odplačevanje.

Za oddajo vlog je pet rokov; prvi je 9. aprila, zadnji pa 31. avgusta.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button