SlovenijaGospodarstvo

Na slovenskih cestah lani več prometa kot v 2020, a manj kot v 2019

Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila v letu 2021 opravila 19,5 milijarde voznih kilometrov, kar je 10,4 odstotka več kot v letu 2021 in 13,5 odstotka manj kot v predkoronskem letu 2019, je danes objavil državni statistični urad.

 

 

Na slovenskem cestnem omrežju je bilo 7,3 milijarde oz. 37 odstotkov voznih kilometrov prevoženih po avtocestah in hitrih cestah, ostalo pa po drugih javnih cestah. Pri domačih vozilih je bil delež voznih kilometrov na avtocestah in hitrih cestah 31-odstoten, pri tujih vozilih pa 90-odstoten.

Večji del voznih kilometrov so v Sloveniji opravili avtomobili, in sicer 16 milijard oz. 82 odstotkov voznih kilometrov. Domači in tuji avtomobili so po avtocestah in hitrih cestah prevozili tretjino (33 odstotkov) vseh voznih kilometrov, tovorna vozila pa skoraj še enkrat toliko (64 odstotkov). 55 odstotkov vseh voznih kilometrov na slovenskem cestnem omrežju so prevozili domači osebni avtomobili na drugih javnih cestah.

Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila opravila 10,4 odstotka več voznih kilometrov, pri čemer je bilo z osebnimi avtomobili prevoženih 9,8 odstotka več voznih kilometrov, s tovornimi vozili pa 13,7 odstotka več.

V primerjavi z letom 2019 je obseg prometa na slovenskih cestah upadel za 13,5 odstotka, pri tem je bil promet osebnih avtomobilov manjši za 15,9 odstotka, promet tovornih vozil pa je bil večji za tri odstotke.

Domača cestna motorna vozila, torej vozila, registrirana v Sloveniji, so lani na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 20,1 milijarde voznih kilometrov, kar je 7,3 odstotka več kot v letu 2020, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19, in 8,9 odstotka manj kot leta 2019.

Pri tem so domači osebni avtomobili so opravili 15,2 milijarde oz. 76 odstotkov voznih kilometrov. Od teh so največ voznih kilometrov opravili avtomobili na dizelsko gorivo, in sicer 9,8 milijarde oz. osem odstotkov več, osebni avtomobili na bencinsko gorivo pa pet milijard oz. štiri odstotke več. Število voznih kilometrov se je na letni ravni najizraziteje povečalo pri hibridnih dizelskih osebnih avtomobilih, za 138 odstotkov.

Domača tovorna vozila so prevozila 4,5 milijarde voznih kilometrov, od tega težka tovorna vozila 2,5 milijarde, lahka pa dve milijardi. Oboja so uporabljala predvsem dizelsko gorivo.

Primerjava obsega prometa s predkoronskim letom 2019 pokaže drugačno sliko. Obseg prometa vseh domačih vozil je bil v letu 2021 namreč za devet odstotkov manjši, pri tem promet osebnih avtomobilov za 12 odstotkov. Upad prometa so zaznali tudi pri drugih kategorijah vozil, razen pri tovornih vozilih, ki so opravila za dva več voznih kilometrov kot leta 2019.

Domača cestna motorna vozila so lani na domačem cestnem omrežju opravila 17,4 milijarde voznih kilometrov ali 87 odstotkov celotnega obsega prometa, ki so ga opravila v tistem letu. Pri osebnih avtomobilih je bil ta delež višji (99 odstotkov), pri tovornih vozilih pa nižji (44 odstotkov), in sicer zaradi težkih tovornih vozil, saj so ta po Sloveniji opravila le 15 odstotkov vseh voznih kilometrov.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button