Na razpis za sofinanciranje vlaganj v vrtce in osnovno šolstvo prispelo 160 vlog

Na javni razpis za izbor in sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju 2021-2024 je prispelo 160 vlog. Razpisna komisija je danes začela pregled formalne popolnosti vlog. V okviru razpisa je za naložbe predvidenih 43 milijonov evrov sofinancerskih sredstev ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Rok za prijavo na razpis se je iztekel v ponedeljek, ponudbe so odpirali danes, ko je razpisna komisija tudi začela pregled formalne popolnosti vlog. V roku osmih dni bo k dopolnitvi pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Po pregledu popolnih prijav bo pripravljen preliminarni prioritetni vrstni red projektov, ki bo objavljen na spletni strani ministrstva, kjer bo razvidna tudi skupna vrednost vseh vlog.

Vse vlagatelje s popolnimi vlogami, katerih projekti bodo uvrščeni na vrh preliminarnega prioritetnega vrstnega reda in so potencialni prejemniki sredstev, bodo pozvali k predložitvi izdelane projektne dokumentacije.

Nato bo pripravljen končni prioritetni vrstni red projektov, na podlagi katerega bodo izvedli izbor najvišje ovrednotenih projektov, do zapolnitve razpoložljivih proračunskih sredstev ministrstva. “Predlog prejemnikov sredstev bo komisija predložila predstojniku neposrednega uporabnika ali osebi, ki je od njega pooblaščena, za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev,” so še navedli na ministrstvu.

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov ter zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

V okviru razpisa je za obdobje 2021-2024 predvidenih 13,3 milijona evrov za investicije v vrtce, 27,7 milijona evrov za osnovno šolstvo in dva milijona evrov za investicije šolstva narodnosti.

V razpisu je bila določena maksimalna možna višina sofinancerskih sredstev ministrstva, ne glede na obseg načrtovanih investicij občin. Namen omejitve je zagotoviti finančno pomoč čim večjemu številu občin, so ob objavi razpisa 5. februarja navedli na šolskem ministrstvu.

Poleg največ dveh projektov iz svoje občine so lahko posamezne občine prijavile še dodatni, skupen projekt v vrtec ali osnovno šolstvo, če sta ustanoviteljici in lastnici najmanj dve ali več občin. Skupni projekt oziroma skupno investicijo je lahko prijavila tista občina soustanoviteljica, v kateri je sedež prijavljenega zavoda.

Source
STA
Back to top button