Na Kalobju pri Šentjurju gradijo novo šolo z vrtcem

Ta mesec se je pričela gradnja nove podružnične šole z vrtcem na Kalobju v šentjurski občini. Vrednost pogodbenih del znaša 3,1 milijona evrov, prvo fazo projekta pa bo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sofinanciralo v višini 1,5 milijona evrov. Zaključek gradnje je predviden julija leta 2025.

Kot so sporočili s šentjurske občine, je osnovni namen naložbe novogradnja podružnične osnove šole in enote vrtca zaradi pomanjkanja prostora in dotrajanosti v obstoječi podružnični osnovni šoli Kalobje.

Novi prostori vrtca in šole se bodo urejali v skladu s standardi in normativi, določenimi v navodilih za gradnjo osnovnih šol v Sloveniji, ter v pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

S tem bodo tako šolski kot vrtčevski otroci ter zaposleni v pedagoških procesih pridobili nove prostore, sodobne pogoje za delovanje v domačem kraju, kjer bo ta naložba pomembna pridobitev.

Šolski program je predviden za starostno skupino otrok od prvega do petega razreda. V sklopu nove trioddelčne osnovne šole je predviden tudi dvooddelčni vrtec. Novogradnja se nahaja jugozahodno od obstoječe osnovne šole. Dostop do osnovne šole in vrtca se nahaja na zahodni strani obravnavanega območja gradnje ob obstoječem parkirišču.

Novogradnja zajema izvedbo prostorov osnovne šole, v kateri so predvideni trije oddelki, garderobe za osnovnošolce ter razdelilna kuhinja v pritlični etaži. V prvem nadstropju se bodo nahajali upravni prostori, prostori za zaposlene ter prostor za klimate. V drugem delu se bodo nahajali prostori vrtca z dvema oddelkoma, sanitarijami, upravnimi prostori ter servisnimi prostori.

Tretji del zajema skupni prostor ter knjižnico. Oba prostora dopolnjujeta program osnovne šole ter program vrtca. V prvi fazi znaša neto skupna tlorisna površina prostorov 1117 kvadratnih metrov.

Projekt je predviden v dveh izvedbenih fazah. Prva faza zajema izvedbo vrtca, centralnega dela z jedilnico, skupnim prostorom, knjižnico, delno podkleteno šolo, opornih zidov, dvoetažne lope ter zunanjega stopnišča na južni strani vežice. Na območju predvidene telovadnice v drugi fazi se bo v prvi fazi uredila travnata brežina.

Back to top button