Na decembrski skupščini Petrola o posledicah regulacije cen

Vodstvo Petrola je za 27. december sklicalo skupščino, na kateri se bodo delničarji seznanili s škodo zaradi regulacije cen energentov v Sloveniji in na Hrvaškem v letu 2022. Zahtevo za sklic sta vložili družbi Vizija holding in Vizija holding ena, kjer opozarjajo, da je regulacija pomembno vplivala na poslovanje celotne skupine Petrol.

 

Slovenija in Hrvaška sta v 2022 večkrat in v različnih časovnih obdobjih regulirali cene energentov, sta v zahtevi za sklic skupščine zapisali Vizija holding in Vizija holding ena ter dodali, da to temeljito spreminja pogoje poslovanja skupine Petrol in bistveno vpliva na njen finančni položaj.

V prvih devetih mesecih je denimo Petrol zaradi ukrepov slovenske vlade na domačem trgu pogonskih goriv zabeležil znižanje poslovnega izida (EBIT) za 108,9 milijona evrov. Zaradi ukrepov hrvaške vlade na tamkajšnjem trgu pogonskih goriv pa je celotna skupina Petrol zabeležila znižanje EBIT za 34,6 milijona evrov. Poslovni izid skupine Petrol je zato nižji kar za 143,5 milijona evrov.

Dodaten izpad poslovnega izida v Sloveniji je nastal tudi zaradi regulacije cen na področju električne energije in zemeljskega plina.

Tudi na Hrvaškem, ki je za skupino Petrol drugi najpomembnejši trg in kjer so maloprodajne cene naftnih derivatov regulirane od 7. februarja, je Petrol v določenih obdobjih prodajal naftne derivate z negativno maržo.

Tako Slovenija kot Hrvaška sta dolžni nastalo gospodarsko škodo skupini Petrol povrniti, opozarjata Vizija holding in Vizija holding ena, ki ju vodi poslovnež Dari Južna in ki imata skupaj v lasti 6,66 odstotka delnic Petrola. Toda to se kljub aktivnostim poslovodstva in pozivu nadzornega sveta do danes še ni zgodilo, dodajata.

Delničarji se bodo na skupščini seznanili tudi z letošnjim poslovanjem hčerinske družbe Geoplin, v kateri ima Petrol 74,34-odstotni lastniški delež. Iz javno dostopnih informacij in poročil je razvidno, da ima veletrgovec s plinom motnje pri zagotavljanju likvidnosti in posledično kapitala zaradi motenih dobav ruskega zemeljskega plina in povečanja nakupov dražjega plina iz nadomestnih virov, piše v zahtevi za sklic skupščine.

Glede na napovedi vlade Roberta Goloba za obvladovanje energetske draginje in omejevanja cen elektrike in plina se zdi pobudnikoma za sklic skupščine pomembno oceniti tudi vpliv regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje Petrola in celotne skupine v letu 2023.

Source
STA
Back to top button