MVK pri dodatnem delu Gregorja Židana ni ugotovila kršitev glede nezdružljivosti funkcij

Mandatno-volilna komisija DZ je ugotovila, da poslanec SD Gregor Židan ni izpolnil dolžnosti obveščanja DZ o opravljanju dopolnilne dejavnosti. Hkrati pa ni ugotovila kršitev glede nezdružljivosti funkcij, saj je ocenila, da delo, ki ga je opravljal za nogometno zvezo, sodi med dopustne izjeme od splošne prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti.

Gregor Židan je namreč opravljal vlogo pomočnika trenerja na marčnem evropskem nogometnem prvenstvu za mlade, za kar je prejemal dnevno nadomestilo. O svojem delu pri nogometni zvezi pa ni obvestil mandatno-volilne komisije DZ (MVK), kar bi moral storiti v skladu s 13. členom zakona o poslancih. O dodatnem delu poslanca SD in kršitvah zakona o poslancih so člani MVK razpravljali že sredi maja, ko so sklenili, da za mnenje zaprosijo zakonodajno-pravno službo (ZPS).

Želeli so namreč pojasnila glede pravne podlage za odločanje komisije, saj področje nezdružljivosti in dopustnih izjem pri opravljanju pridobitne dejavnosti urejata tako zakon o poslancih kot zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki pa sta po številnih opozorilih neusklajena. Zakon o poslancih namreč med dopustne izjeme pri opravljanju dejavnosti uvršča zahtevnejša strokovna, znanstvena, pedagoška ali raziskovalna dela, zakon o integriteti pa med drugim še umetniško, kulturno, športno in publicistično dejavnost. Tako so se med poslanci pojavile različne interpretacije, ali Židanovo dodatno delo predstavljalo dopustno izjemo ali ne.

Iz menja ZPS, ki ga je povzel predsednik komisije Ivan Hršak, izhaja, da sta za presojo MVK o dopustnih izjemah opravljanja pridobitne dejavnosti relevantna tako zakon o poslancih kot o integriteti. Zakonitost pravne podlage, na podlagi katere poslanec opravlja dopolnilno dejavnost, pa ni v pristojnosti MVK in DZ, prav tako ne preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti, so opozorili v mnenju. Sta pa obseg in čas opravljanja dejavnosti po mnenju ZPS lahko relevantna pri presojanju o prepovedi opravljanja dejavnosti poslanca z vidika vpliva na delovanje DZ in izvrševanja poslanske funkcije.

Zakonodajno-pravna služba še meni, da kršitev pogojev, opredeljenih v 13. členu zakona o poslancih, ne pomeni obstoja nezdružljivosti dejavnosti. Kot so dodali, je za presojo dopustnih izjem od prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti izrecno določena pristojnosti MVK in DZ, sicer pa je za ugotavljanje nezdružljivosti funkcije pristojen organ Komisija za preprečevanje korupcije. Postopek ugotavljanja in odprave nezdružljivosti tako določa zakon o integriteti, prav tako tudi pravne posledice za vse funkcionarje ter kot sistemski in novejši predpis velja tudi za poslance, še izhaja iz mnenja ZPS.

Kljub takšnemu stališču ZPS so bila mnenja med poslanskimi skupinami še vedno deljena. Po mnenju vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca v “prostem spisu” ZPS še vedno niso dobili konkretnih odgovorov, kateri zakon velja za poslance. V SDS še vedno menijo, da bi morali upoštevati le zakon o poslancih, zato so v koalicijskih SDS, NSi in SMC predlagali sklep, s katerim bi MVK ugotovila, da dejavnost, ki jo je opravljala Židan, ne sodi v okvir izjem od splošne prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti.

Tudi vodja poslancev SMC Gregor Perič je opozoril, da še sami ne vedo, kateri zakon velja in kakšne so pristojnosti komisije. Po njegovih besedah je treba obravnavo Židanovega opravljanja dodatnega dela zaključiti s takšnim sklepom, sicer bo v prihodnje “to lahko počel vsak izmed nas”.

Po drugi strani je vodja poslancev SD Matjaž Han ocenil, da je ZPS jasno zapisala, da je treba upoštevati oba zakona. Ob tem je opozoril, da MVK ni preiskovalna komisija, ter spomnil, da je Gregor Židan priznal napako in se opravičil, ker ni obvestil MVK o opravljanju dodatnega dela. Maša Kociper (SAB) pa je dodala, da Židan pravzaprav ni opravljal športne, pač pa pedagoško dejavnost, kar je izjema, ki jo določa že zakon o poslancih. Poslancu SD je v bran stopil tudi Franc Jurša, ki meni, da Židanovo delo opri nogometni zvezi ne bi smelo biti “kamen spotike”.

Podobnega mnenja so bili tudi v drugih opozicijskih poslanskih skupinah. Kot je opozorila Andreja Zabret (LMŠ), je Židan opravljal dejavnost, ki spada med izjeme, le da o tem ni obvestil DZ. A po mnenju ZPS ta opustitev ne more biti razlog za odvzem mandata, je spomnila poslanka, ki je koaliciji še očitala, da iščejo možnosti, kako bi Židanu odvzeli mandat. “Vsi vemo, kakšen je namen te razprave,” je dejala tudi poslanka NeP Janja Sluga. Tudi poslanka Levice Violeta Tomić je ocenila, da pri današnji razpravi ne gre samo za napako, ki jo je storil Židan, pač pa za “poskus čistke, ker koalicija potrebuje še en glas”.

Takšne očitke je Krivec zavrnil z besedami, da koalicija nikjer v predlaganem sklepu ne zahteva, da se Židanu odvzame poslanski mandat. Pač pa so v koaliciji vztrajali pri sklepu, da je do kršitev res prišlo.

A o predlaganem sklepu koalicije člani MVK niso glasovali, saj so pred tem z desetimi glasovi za in sedmimi proti že izglasovali sklep, s katerim so ugotovili, da dejavnost, ki jo je opravljal Židan, sodi v okvir izjem od splošne prepovedi opravljanja dejavnosti. Hkrati so tudi ugotovili, da Židan ni izpolnil dolžnosti obveščanja o opravljanju dopolnilne dejavnosti, ostale poslance pa pozvali k doslednemu, vnaprejšnjemu obveščanju MVK o predvidenem opravljanju dopolnilne dejavnosti.

Source
STA
Back to top button