SlovenijaGospodarstvo

Moja Mura zahteva ukrepanje pri kompostarni Ceršak

V zvezi društev Moja Mura opozarjajo na pretečo nevarnost onesnaženja vodovarstvenih območij in posledično vodnih virov, ki oskrbujejo vodovodni sitem C na apaškem polju in črpališče vode pri Ceršaku. Okoljevarstveniki zahtevajo ukrepanje, ker je v sporni kompostarni Ceršak na Murinem otoku najmanj 100.000 ton odpadkov.

 

 

Ogroženih je 28 vodnjakov, ki oskrbujejo vodovodni sistem, ob tem pa je nerazumljivo ravnanje oz. ignoranca države, saj je bila težava s pitno vodo na apaškem polju rešena šele in prav z zgraditvijo vodovodnega sistema C, zdaj pa je ta vir iz malomarnosti ogrožen, Moja Mura sporoča javnosti.

Ob tem navaja dopis javnega podjetja Prlekija, ki je kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in upravljavec vodnih virov ob Muri novembra posvarilo ministrstvo za okolje in prostor pred možnostjo negativnih posledic na vire pitne vode zaradi kompostarne Ceršak – tako na možnost odplavljanja snovi iz kompostarne kot z odlagališč ob njej, če bo Mura močno narasla.

“Podjetje je ministrstvo pozvalo k ukrepanju, da se prepreči morebitno onesnaženje reke Mure in s tem onesnaženje vodnih virov ob reki Muri. Gre za sisteme, ki so za državo strateško pomembni in jih je zato treba posebno varovati,” navajajo pri Moji Muri in dodajajo, da ob tem, kolikor jim je znano, ni izdelanih intervencijskih ukrepov ob onesnaženju in tudi ne alternative za oskrbo z vodo.

Vse bolj akutno stanje je nerazumljivo še toliko bolj, ker država, isto ministrstvo, pripravlja več projektov revitalizacije Mure, ki bi naj izboljšali ekološko stanje. Hkrati pa se s še vedno obratujočo kompostarno na otoku na Muri ne ogroža samo oskrbe s pitno vodo, pač pa je takšno ravnanje v nasprotju tudi z vsemi predpisi in zakoni o varovanju okolja, v nasprotju z zakonom o vodah, krši se več evropskih direktiv, in ne nazadnje tudi ustavna pravica do zdravega življenjskega okolja prebivalcev Ceršaka, ki so smradu in muham izpostavljeni že zdaj, opozarjajo okoljevarstveniki.

Ob visokih vodah bo po njihovem prepričanju Mura odplavila odpadni material z otoka in ga odložila po ceršaški in apaški ravnici, ki imata status vodovarstvenih območij in sta kompostarni najbližji, ter na več vodovarstvenih območij nižje ob Muri. Kot navajajo, je na otoku več vrst odpadkov, predvsem rastlinska tkiva, živalski iztrebki, gnoj in urin, pa tudi odpadki od gozdarstva, mulji od čiščenja odpadne vode, komunalno blato iz čistilnih naprav, mulji od tiskarskih barv, lubje, žagovina, biorazgradljivi odpadki, odpadke z živilskih trgov in drugo. Material leži v obliki nasipa brez kakršne koli protipoplavne zaščite.

Samo vprašanje časa je, kdaj bo Mura spet ekstremno visoka. To potrjuje več državnih projektov, ki potekajo zato, da bodo reki dali prostor za razlivanje oziroma jo bodo zamejili s protipoplavnimi ukrepi. In tako je samo vprašanje časa tudi, kdaj bo Mura poplavila območje kompostarne, še dodajajo v Moji Muri.

Na problematiko so opozorili tudi na novembrskem Forumu za Muro. Na inšpektoratu za okolje in prostor so takrat pojasnili, da inšpekcija za okolje in naravo pri kompostarni Ceršak v zadnjih dveh letih ni ugotovila večje kršitve predpisov.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button