Mladim kmetom za zagon dejavnosti na voljo 10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev

Kmetijsko ministrstvo bo danes v uradnem listu objavilo sedmi javni razpis za pomoč mladim kmetom za zagon dejavnosti. Razpisanih bo 10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja 2014-2020, in sicer za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

 

Kot so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, so upravičenci za podporo mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača pa se v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 70 odstotkov in drugi v višini 30 odstotkov dodeljenih sredstev.

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje.

Ministrstvo je ob najavi novega razpisa tudi sporočilo, da je v registru kmetijskih gospodarstev možna sprememba nosilca do 28. februarja letos. Na ta način se bo novemu nosilcu kmetijskega gospodarstva zagotovila možnost uveljavljanja shem neposrednih plačil, ki so vezana na aktivacijo plačilnih pravic – torej shemo osnovnega plačila (t.i. plačilne pravice), zeleno komponento, PONO in shemo za mladega kmeta.

Source
STA
Back to top button