Ministrstvo: zaradi zamude pri prenosu direktive o finančnih instrumentih ni bilo posledic

Slovenija je v sodnem postopku zaradi zamude pri prenosu evropske direktive o finančnih instrumentih dokazovala, da zamuda ni povzročila posledic na zasebne in javne interese. Ministrstvo za finance je v odzivu na odločitev Sodišča EU, da kaznuje Slovenijo, navedlo, da so komisijo obveščali o prenosu direktive v slovenski pravni red.

 

Sodišče EU je Sloveniji v sredo naložilo plačilo 750.000 evrov, ker v slovenski pravni red ni pravočasno prenesla leta 2016 sprejetih sprememb evropske direktive o trgu finančnih instrumentov (Mifid 2) oz. o tem ni obvestila Evropske komisije. Komisija je tožbo proti Sloveniji zaradi tega vložila leta 2018.

Kot so na finančnem ministrstvu pojasnili za STA, zaradi nepravočasnega prenosa Mifid 2 niso nastale posledice, saj je bil ves čas v veljavi zakon, ki je prenesel prvo direktivo, ki je bila nato nadgrajena, zaradi česar “ni bilo mogoče govoriti o popolni odsotnosti ureditve delovanja in nadzora kapitalskih trgov”.

Prav tako se je po njihovi oceni izrazilo dejstvo, da glede na strukturo, nekompleksnost in majhnost slovenskega kapitalskega trga, dopolnitve, ki so bile vpeljane z direktivo, niso imele pomembnejšega vpliva na delovanje slovenskega kapitalskega trga.

“Evropska komisija je v tožbi predlagala tudi plačilo visokega pavšalnega zneska, čemur je Slovenija na podlagi navedenih argumentov nasprotovala, zlasti upoštevaje vidik nastanka posledic na javne in zasebne interese ter obdobje trajanja kršitve, zaradi česar je Slovenija sodišču predlagala, da se predloga komisije glede višine pavšalnega zneska ne upošteva. Sodišče EU je argumente Slovenije delno upoštevalo in predlagano višino pavšalnega zneska znižalo,” so navedli na ministrstvu.

Dodali so, da je sodišče pri presoji teže kršitve upoštevalo dejstvo, da so praktične posledice prepoznega prenosa direktive relativno majhne, svojo odločitev pa je argumentiralo predvsem z vidika učinkovitega preprečevanja morebitnih ponovitev kršitev. Na sodbo Sodišča EU v tej zadevi pritožba sicer ni mogoča.

Članice EU bi morale leta 2016 sprejete spremembe v svoj pravni red prenesti in o tem obvestiti komisijo najkasneje do 3. julija 2017. Ker komisija do tega datuma ni prejela nobenih informacij, je septembra 2017 Sloveniji izdala uradni opomin. Takrat je Slovenija v odgovoru pojasnila, da so ukrepi za prenos v pripravi in bi morali biti sprejeti aprila 2018, vendar pa je nato komisijo avgusta 2018 obvestila, da je prišlo do predčasnih volitev in prosila za razumevanje glede sprejetja ukrepov za prenos. Oktobra istega leta je komisija ocenila, da Slovenija ni sporočila nacionalnih ukrepov za prenos direktive in vložila tožbo.

Source
STA
Back to top button