Ministrstvo za kulturo: Vlada bo direktorja JSKD imenovala v skladu z zakonom

Poudarki zgodbe
  • Nadzornemu svetu JSKD je vlada naložila, da čim prej, najpozneje pa v roku 14 dni, ponovi postopek javnega natečaja za delovno mesto direktorja JSKD. Funkcijo direktorja JSKD bo po pooblastilu od 1. januarja do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje do 31. decembra, opravljala članica nadzornega sveta Metka Šošterič, ki je, kot so še zapisali na ministrstvu, poznavalka področja.

Ministrstvo za kulturo se je odzvalo na javno pismo Zveze kulturnih društev Slovenije (ZKDS), v katerem je ta izrazila nestrinjanje nad neimenovanjem Marka Repnika za direktorja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Kot so zapisali, bo vlada direktorja JSKD imenovala v skladu z zakonom in z upoštevanjem strokovnih meril.

Na ministrstvu za kulturo tudi zavračajo “pavšalna namigovanja, da vlada ne upošteva strokovnih meril in usposobljenosti kandidatov ter da znižuje standarde in onemogoča normalno poslovanje”. Takšna neutemeljena namigovanja bi lahko, kot so zapisali v odzivu za STA, marsikdo razumel kot zlonamerna podtikanja. Vlada in ministrstvo za kulturo sta ravnala povsem v skladu z veljavno zakonodajo.

Ustanovitelj JSKD je država in v skladu z zakonom o JSKD direktorja imenuje vlada na predlog nadzornega sveta sklada za dobo štirih let na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede nadzorni svet javnega sklada.

Akt o ustanovitvi JSKD določa, da nadzorni svet izvede javni natečaj za imenovanje direktorja ter predlaga ustanovitelju njegovo imenovanje, direktorja pa imenuje vlada na predlog nadzornega sveta sklada za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Ministrstvo za kulturo predlog nadzornega sveta le tehnično pripravi za obravnavo na vladi.

Vlada je v skladu z zakonom, ki ji podeljuje diskrecijsko pravico, predlaganemu kandidatu poslala obvestilo o izidu natečaja, s katerim ga je seznanila, da se na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta direktorja JSKD ne izbere nihče od prijavljenih kandidatov ter da se bo javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega sklada ponovil.

Na ZKDS so v javnem pismu zapisali, da je vlada Repnika zavrnila po pravilno izpeljanem postopku javnega natečaja brez utemeljene obrazložitve. Že pred koncem minulega leta pa je na vlado in na ministrstvo za kulturo poslal pismo, v katerem je opozoril na kadrovske rošade v JSKD, naslovil sindikat Glosa. Kot so zapisali v njem, že dlje časa pozivajo k imenovanju direktorja JSKD, saj se mandat izteče konec leta.

Source
sta.si
Back to top button