AktualnoSlovenijaGospodarstvo

Ministrstvo za kmetovanje brez negativnih vplivov na vodne vire

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob svetovnem dnevu voda, ki ga obeležujemo danes, spomnilo na pomen vode v kmetijstvu. Ena izmed strateških usmeritev razvoja slovenskega kmetijstva je zmanjševanje njegovih negativnih vplivov na naravne vire, zlasti vire pitne vode, so zapisali.

Kmetijstvo lahko povzroča onesnaževanje voda predvsem zaradi nepravilne ali prekomerne uporabe organskih in mineralnih gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev. Zato je ena izmed strateških usmeritev razvoja slovenskega kmetijstva tudi zmanjševanje njegovih negativnih vplivov na naravne vire, še posebej vire pitne vode, so danes sporočili iz kmetijskega ministrstva.

Ukrepi kmetijske politike podpirajo kmetijstvo tudi v njegovi okoljski funkciji. Spodbujajo nadstandardne sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi, v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Kmet je tako viden kot skrbnik okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane varuje vode in tla ter ohranja naravo.

Kmetijsko ministrstvo je spomnilo na podnebne spremembe, saj višanje temperatur, vremenski ekstremi ter drugačne razporeditve padavin postavljajo pridelavo hrane pred nove izzive. Odziv na to so uvedbe novih vrst kultur v kmetijsko pridelavo in namakanje kmetijskih zemljišč.

“V Sloveniji imamo z namakanjem kmetijskih zemljišč veliko izkušenj, vendar nas dosedanje podnebne razmere niso silile v obsežnejšo izgradnjo namakalnih sistemov. Danes in v bližnji prihodnosti pa bo namakanje nujno za zagotavljanje stabilnega in kakovostnega pridelka,” so navedli. Kmetijske prakse in načini pridelave ter predelave hrane, ki čim bolj racionalno rabijo vodo, imajo ob tem prednost na razpisih kmetijskega ministrstva.

Voda je ključnega pomena tudi v živilski industriji. Sestavlja veliko živilskih izdelkov, nujna je za dobre higienske prakse. Z vodo sta neposredno povezana ribištvo in akvakultura, pri čemer bo v prihodnji evropski finančni perspektivi izboljšanju stanja morja namenjenih kar nekaj sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Nenazadnje so na ministrstvu za kmetijstvo opozorili na pomen, ki ga ima pri ohranjanju voda gozd. “Stabilni in zdravi gozdovi lahko zadržijo in postopno oddajajo vodo,” so spomnili. Zato gozdarstvo pri osnovanju in ohranjanju obvodne vegetacije v interdisciplinarnim načrtovalskem procesu sodeluje z deležniki na področju upravljanja z vodami in varstva narave. Vlogo gozdov pri zagotavljanju pitne vode najbolj ogrožajo oziroma zmanjšujejo številna divja odlagališča odpadkov, so še dodali.

Povezani Članki

Back to top button