AktualnoSlovenija

Ministrstvo za izobraževanje objavilo razpis za sofinanciranje programov usposabljanja

Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22. Med prednostne teme za prihodnje šolsko leto so med drugim uvrstili rabo digitalnih tehnologij, delo z nadarjenimi in opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja.

Na javnem razpisu izbirajo programe profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ter tiste med njimi, ki bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev.

V katalogu bodo objavili programe za karierni, strokovni in disciplinarni razvoj strokovnih delavcev ali strokovnega aktiva na področjih predšolske vzgoje, osnovne šole, glasbenega šolstva, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjega splošnega izobraževanja, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Sofinancirane pa bodo prednostne teme, ki jih je strokovni svet za splošno izobraževanje izbral decembra lani. Gre za izobraževanja o rabi digitalnih tehnologij v okviru poučevanja, učenja in vrednotenja dosežkov v učnem in študijskem procesu in izobraževanje na daljavo ter izobraževanje za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo. Med prednostne teme so uvrstili tudi področje nadarjenih v vzgojno-izobraževalnem procesu ter vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Sofinancirani bodo še programi o zagotavljanju enakih možnosti ranljivim skupinam ter o socialnih čustvenih kompetencah in blagostanju v vzgoji in izobraževanju, ki opolnomočijo strokovne delavce za soočanje s temami duševnega zdravja ter odvisnosti. Med prednostne teme so uvrstili tudi izobraževanja o vlogi svetovalnega dela v vzgojno-izobraževalnem in študijskem procesu ter izobraževanja o dvigu sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku in razvoj medijske pismenosti.

V proračunu je za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja zagotovljenih 255.000 evrov. Za leto 2021 je zagotovljenih 10.000 evrov, za leto 2022 pa 245.000 evrov, izhaja iz razpisa.

Prijaviti se je treba do 25. marca, prijava pa se izvede v aplikaciji Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Odpiranje prijav bo predvidoma 30. marca in ne bo javno.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button