Ministrstvo z novim pravilnikom omogoča priključevanje sončnih elektrarn na omrežje

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo nov pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje. S pravilnikom, ki bo v veljavo stopil danes, bodo odpravljene težave pri priključevanju sončnih elektrarn na distribucijsko omrežje. Na priključitev jih čaka okoli 600.

Težave so se pojavile pri izvajanju sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije, ki so začela veljati marca. SODO je namreč ustavil priključevanje sončnih elektrarn, ki niso imele ustreznih certifikatov oz. izjav o skladnosti. Dobavitelji so opozarjali, da zahtev, kot jih je postavljala Slovenija, nima nobena druga država, zato jih tudi ne morejo izpolniti.

Ministrstvo za infrastrukturo težavo rešuje z novim pravilnikom o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje. Ta poenostavlja nacionalni postopek za ugotavljanje ustreznosti proizvodnih naprav za priključitev na distribucijsko omrežje, zato ministrstvo pričakuje, da se bo s tem omogočilo takojšnje priključitve že montiranih naprav, ki ustrezajo zahtevam pravilnika, so navedli.

Na priključitev čaka več kot 600 novih proizvodnih naprav, so spomnili na ministrstvu za infrastrukturo in dodali, da lahko tak zastoj resno ogrozi doseganje ciljev Slovenije na področju obnovljivih virov energije in povzroča nepotrebno gospodarsko škodo.

Pravilnik za način dokazovanja skladnosti proizvodnih naprav z omrežnimi zahtevami tako v primeru, če opremnega certifikata ni na voljo, predpisuje možnost predložitve certifikata o skladnosti s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2, oz. izjave o skladnosti z omenjenima standardoma, ustrezno evropsko uredbo in omrežnimi zahtevami iz sistemskih obratovalnih navodil.

Pravilnik tudi določa merilo za razvrščanje proizvodnih naprav med tip A in tip B, kar pravno pomeni primerljivo ureditev, kot velja v večini držav EU.

Zajema vse postopke priključevanja, ki so trenutno v teku, in po mnenju ministrstva za infrastrukturo ustrezno in sorazmerno rešuje nastale težave pri priključevanju na omrežje. Hkrati zagotavlja tudi skladnost izpolnjevanja predpisanih zahtev iz obratovalnih navodil in evropske uredbe za proizvodne naprave, ki so v največji meri naprave za samooskrbo iz obnovljivih virov energije, so še sklenili.

Source
STA
Back to top button