Ministrstvo z novelo zakona o osnovni šoli predlaga več novosti za osnovnošolce

Državni zbor bo v četrtek obravnaval vladni predlog novele zakona o osnovni šoli. Ta med drugim predvideva obvezni prvi tuji jezik za prvošolce in obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pričakujejo, da bodo spremembe zakona lahko vpeljali že z novim šolskim letom.

Predlog novele zakona o osnovni šoli uvaja obvezni prvi tuji jezik v prvi razred osnovne šole, in sicer angleščino ali nemščino. Po navedbah ministrstva bo to prispevalo k večjezičnosti in enakim možnostim učencev za učenje tujih jezikov, so povedali na torkovem brifingu za novinarje.

Predlog novele zakona predvideva NPZ tudi za tretješolce. Poleg tega določa, da je uspeh na NPZ v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa na srednješolskih programih. NPZ je po zdajšnji ureditvi obvezen v 6. in 9. razredu ter ni eno od meril pri vpisu na srednje šole.

Na ministrstvu z novelo prenavljajo tudi koncept razširjenega programa v osnovnih šolah. Sedanje vsebine, kot so podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, bi skladno s predlogom novele preoblikovali v štiri nova vsebinska področja. Med temi so gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje, kulturna in državljanska vzgoja, učenje učenja ter razvoj digitalne in finančne pismenosti.

Po besedah vodje sektorja za osnovno šolstvo na ministrstvu Sandija Vrabca je prenovljeni razširjeni program vsebinsko bolj osmišljen, saj šolam daje na tem področju več avtonomije. Šole bodo namreč lahko izvajanje programa določile skladno z letnim načrtom, pri čemer bodo lahko upoštevale specifike učencev in okolja.

Predlog novele predvideva tudi novosti za izobraževanje učencev na domu. “Predvsem je pomembna novost, da bodo otroci, ki se izobražujejo na domu, morali opravljati predmetne izpite iz enakega števila predmetov kot njihovi vrstniki, ki se izobražujejo v javnih oziroma zasebnih šolah,” je izpostavil Vrabec. Če učenec, ki se izobražuje na domu, ne bo uspešen pri ocenjevanju znanja pri posameznih predmetih ob koncu šolskega leta, se bo moral v naslednjem izobraževati v javni ali zasebni osnovni šoli, še določa predlog novele.

Poleg tega predlog uvaja tudi postopno vključevanje učencev priseljencev v obvezni program. Predlaga vključitev v začetni pouk slovenščine v okviru dopolnilnega izobraževanja, ki se lahko izvaja med obveznim programom. Kot so pojasnili na ministrstvu, učenci priseljenci v prvih mesecih po vključitvi v slovensko osnovno šolo namreč zelo težko sledijo pouku.

Predlog omogoča tudi organizacijo počitniškega varstva za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. S tem bi po mnenju ministrstva rešili problematiko težavnejšega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v ostale organizirane oblike varstva.

Na ministrstvu po besedah Vrabca pričakujejo, da bodo poslanci novelo zakona podprli zaradi številnih argumentacij ministrstva, pa tudi zato, ker so spremembe “nujne, glede na prilagoditve, ki jih mora šolski sistem stalno vpeljevati”.

Back to top button