SlovenijaGospodarstvo

Ministrstvo opozarja na pravočasno pridobitev dovoljenj za gradnjo namakalnih sistemov

Kmetijsko ministrstvo bo v tem letu objavilo razpise za sofinanciranje izgradnje namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Še pred objavo razpisov pa ministrstvo v današnjem sporočilu za javnost opozarja na pomen pravočasne pridobitve ustreznih dovoljenj za gradnjo, ki morajo biti ob oddaji vloge pravnomočna.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je februarja objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za letos, v katerem so upravičencem na voljo sredstva iz instrumenta EU za okrevanje po koronski krizi in iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki se zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike podaljšuje za dve leti. Tako bo Slovenija v okviru programa razvoja podeželja prejela dodatna sredstva v višini 244,7 milijona evrov.

Ministrstvo bo več sredstev namenilo podnebnemu paketu ukrepov, ki vključuje tudi izgradnjo in posodobitev namakalnih sistemov.

Namakanje kmetijskih zemljišč je tehnološki ukrep, ki dolgoročno okrepi kmetijska gospodarstva, pripomore k učinkovitejši rabi vode v pridelavi hrane in daje potrošniku možnost lokalne oskrbe z varno in zdravo hrano, poudarjajo na ministrstvu. Naravne danosti za razvoj namakanja v Sloveniji so po njihovih pojasnilih prostorsko raznolike, a dobre, saj je vodnih virov v večjem delu Slovenije dovolj, pri čemer so ključni površinski vodotoki in akumulacije. Na ministrstvu ocenjujejo, da je ekonomično namakati praktično vse, razen travinja.

Zaradi izteka programskega obdobja je časovno omejeno izvajanje javnega razpisa in s tem podaljševanje roka prijav, zato je pred prijavo na javni razpis za izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, treba pravočasno pridobiti ustrezna dovoljenja, potrebna za izgradnjo namakalnih sistemov, ki morajo biti ob oddaji vloge pravnomočna, opozarjajo na ministrstvu.

Prvi korak pri uvedbi namakalnega sistema je pridobitev lokacijske informacije, ki jo izda lokalna skupnost, v kateri leži območje predvidenega namakalnega sistema. Iz lokacijske informacije je razvidno, kakšna je namenska raba prostora, pa tudi, ali so na območju predvidenega namakalnega sistema tudi druga območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih.

Ustrezna soglasja in dovoljenja mora vlagatelj priložiti ob oddaji vloge za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema, ki jo izda kmetijsko ministrstvo. Vlogi je treba priložiti tudi vodno dovoljenje (in po potrebi vodno soglasje), ki ga izda Direkcija RS za vode.

Naslednji ključni korak pa je izvedba predhodnega postopka ali presoja vplivov na okolje. Ko vlagatelj pridobi vsa ustrezna dovoljenja, na ministrstvo vloži vlogo za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema. Postopek za pridobivanje odločbe o uvedbi namakalnega sistema je lahko tudi nekoliko daljši, so še zapisali na kmetijskem ministrstvu.

Back to top button