Ministrstvo ni dočakalo pojasnil nadzornikov Gen-I glede prejemkov vodstva

Gospodarsko ministrstvo tudi v podaljšanem roku ni dočakalo pojasnil organov nadzora družbe Gen-I glede vseh bruto izplačanih prejemkov vodstva z določili t.i. Lahovnikovega zakona. “Člani organa nadzora so svoje naloge dolžni opravljati etično, pošteno in odgovorno, kar v tem primeru nedvomno ni v celoti uresničeno,” so navedli na ministrstvu.

 

 

 

“S strani skupine Gen smo po pozivu za dostavo oziroma uskladitev pogodb prejeli negativen odgovor,” so danes sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, potem ko so pojasnila o prejemkih vodstvenega kadra Gen-I v preteklih letih sprva terjali do konca minulega leta, nato pa rok na prošnjo podjetja podaljšali do 17. januarja.

Ministrstvo je organe nadzora podjetja Gen-I zdaj ponovno pozvalo k spoštovanju veljavne zakonodaje. Ob tem so na ministrstvu navedli, da tudi sami v delu pritrjujejo ministrstvu, da so zavezanci po zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer od 17. maja lani dalje.

Gospodarsko ministrstvo je v začetku decembra uvedlo prekrškovni postopek zoper organe nadzora družb Gen-I, Gen-EL, Gen-I Esco in Elektro Energija, ker mu niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu z Lahovnikovim zakonom po lastniških spremembah. Dodatno je pozvalo, naj nadzorniki Gen-I preverijo skladnost izplačil vodilnim v družbi.

Na ministrstvu so novembra za STA pojasnili, da se je lastniška struktura Gen-I v preteklosti spreminjala in da so letos ugotovili okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb Lahovnikovega zakona in s tem za zavezanko po tem zakonu.

Te ugotovitve so nato posredovali družbi Gen-I in jo pozvali k posredovanju dokazil o statusu družbe in skladnosti prejemkov z določbami zakona.

Gen-I medtem že dva meseca nima poslovodstva, potem ko se je novembra lani iztekel mandat upravi Roberta Goloba. Družbeniki se namreč do zdaj niso uspeli dogovoriti o novi upravi Gen-I, zato naj bi začasno vodstvo imenovalo sodišče. A tudi to o treh predlogih, ki so jih dali družbi Gen Energija in Gen-EL kot lastnika Gen-I ter trgovec z elektriko sam, še ni odločilo. Lastniki bodo sicer na skupščini 25. januarja znova iskali soglasje o novi upravi.

Source
STA
Back to top button