Ministrstvo: Največji interes za programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski

Največ kandidatov se je prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski in programi srednjega poklicnega izobraževanje, so sporočili z ministrstva za izobraževanje. Na nekatere izobraževalne programe se je sprva prijavilo zelo malo kandidatov, zato je ministrstvo obseg razpisanih mest zmanjšalo za 498 mest.

Ministrstvo je skupaj s šolami na nekaterih programih obseg razpisanih mest v aprilu zmanjšalo, tako je trenutno na voljo 25.568 razpisanih mest, na katera je trenutno prijavljenih 22.971 kandidatov.

Do 2. aprila se je na skupno 26.066 prvotno razpisanih mest za vpis novincev v srednje šole prijavilo 22.976 kandidatov, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Kandidati so imeli do 23. aprila možnost, da svojo prijavnico iz kakršnihkoli razlogov prenesejo na drugo šolo ali v drug izobraževalni program. Do roka za prenos prijave je svojo prvotno prijavo preneslo 1936 kandidatov, so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

Deleži prijavljenih kandidatov glede na vrsto izobraževalnega programa kažejo, da se je za naslednje šolsko leto v programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavilo 3,2 odstotka kandidatov (lani 2,7 odstotka), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 20,6 odstotka (lani okrog 18 odstotkov), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 42,7 odstotka (lani 43,5 odstotka), v gimnazijske programe pa se je prijavilo 33,5 odstotka kandidatov (lani 34,8 odstotka).

Ministrstvo je v zadnjih letih zaznalo, da se veliko kandidatov iz manjših krajev ali krajev, ki so blizu večjih središč, odloča za vpis v šole v večjih središčih. Tega trenda letos ne zaznavajo več tako množično, saj so kandidati v večini primerov ostali v svojem lokalnem okolju.

Primerjava podatkov s preteklimi leti je pokazala tudi, da so prijavljeni kandidati s prijavami večinoma porazdeljeni med posameznimi vrstami programov in med posameznimi šolami, tako ministrstvo po roku za prenos prijav ne zaznava posebnega pritiska na posamezne programe ali šole.

Kljub temu pa skušajo čim večjemu številu kandidatov omogočiti vpis v izbrani program na izbrano šolo. Šole, ki imajo še na voljo prostorske in kadrovske kapacitete, imajo v skladu z rokovnikom sedaj tudi možnost, da ministrstvu do 9. maja posredujejo svoje predloge za morebitno povečanje obsega trenutno razpisanih mest. O teh predlogih bo ministrstvo odločalo v maju, končna odločitev pa bo znana 24. maja, takrat bo tudi znano, katere šole bodo na katerih programih dejansko omejile vpis, so sporočili.

Back to top button