Ministrstvo: Komisija presojala le o prenosu razstave iz rimskega muzeja MAXXI

Strokovni svet Moderne galerije je ministra za kulturo Vaska Simonitija opozoril, da se je v zvezi z nastajajočo razstavo v rimskem muzeju MAXXI politika ustanovitelja spremenila oz. postala diametralno nasprotna. Na ministrstvu pojasnjujejo, da omenjena razstava ni bila prijavljena v programu galerije, zato strokovna komisija o njej ni presojala.

Kot so člani strokovnega sveta zapisali v pismu ministru Simonitiju, na podlagi primerjalne analize odločb ministrstva za kulturo, ki jih je Moderna galerija prejela za leti 2020 in 2021, kolikor se tičeta istih razstav, ki so bile s strani obeh svetov potrjene za leto 2020, a zaradi epidemije prestavljene, ugotavljajo, da se je politika ustanovitelja “sledeč mnenju strokovne komisije ministrstva popolnoma spremenila, pravzaprav je diametralno nasprotna”.

Na ministrstvu za kulturo so za STA zapisali, da je bila razstava Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije v muzeju MAXXI leta 2020 sicer omenjena med projekti v sklopu programa dela in finančnega načrta Moderne galerije za lani, a ni bila prijavljena v t.i. sklop II niti zanjo niso bila predvidena sredstva ministrstva, zato je Moderna galerija tudi ni prijavila v okviru programa. Tudi v tabeli, ki jo je predložila o načrtovanem oz. dogovorjenem mednarodnem sodelovanju, ni zabeležena. “Iz dokumentacije je torej razvidno, da ni mogla biti predmet presoje strokovne komisije za vizualne umetnosti ali kogarkoli drugega, saj je ni nihče ne prijavil ne prosil za sredstva,” so zapisali na ministrstvu.

Kot so dodatno pojasnili na ministrstvu, iz celotne dokumentacije za leto 2020 izhaja, da sta bila komisija in ministrstvo za kulturo zgolj seznanjena z omenjeno razstavo, kamor je bila kot kuratorica povabljena Zdenka Badovinac. Dodajajo, da razstava ni bila navedena niti na seznamu celotnega mednarodnega sodelovanje Moderne galerije v letu 2020.

Projekt za rimski muzej MAXXI tudi ni bil prijavljen v predloženem programu dela in finančnem načrtu Moderne galerije za leto 2021. “Ker ni bil prijavljen, tudi ni bil predmet presoje strokovne komisije niti kogarkoli drugega,” navajajo na ministrstvu. Ob tem so poudarili, da strokovna komisija le daje mnenje in nima pristojnosti, da bi odločala o tem, kaj bo ministrstvo financiralo in česa ne.

Kot dodajajo, je bil med prijavljenimi projekti v sklopu II naveden le prenos omenjene razstave v Moderno galerijo konec leta. Strokovna komisija po njihovih besedah nobenega projekta, ki je bil uvrščen v celoletni načrt delovanja, ni izločila ali celo prepovedala, podala je le mnenje.

Glede organizacijskega in finančnega vidika pa je v odločbi, kjer Moderni galeriji dodeljuje sredstva, strokovna komisija za vizualne umetnosti očitala površnost v prijavah posameznih projektov. Kot primer nedorečenega in premalo jasno razdelanega projekta je zgolj v enem stavku izpostavila prav prenos razstave Večje od mene. Finančni zahtevek za prenos je bil po navedbah ministrstva 40.000 evrov, komisija pa je v mnenju zgolj zapisala, da pogreša ustrezne argumente in bolj transparentna razmerja, saj ne gre za malo sredstev. Kot so še zapisali na ministrstvu, strokovna komisija v mnenju ni zapisala, da razstave ne predlaga v sofinanciranje, ampak je le očitala pomanjkljivosti v prijavi.

Kustos moderne galerije Igor Španjol je ob tem za STA pojasnil, da je bila razstava Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije leta 2020 v programu prijavljena kot mednarodno sodelovanje, za razstavo niso zaprosili za sredstva, saj bi se zgodila v Rimu. Da komisija o razstavi ni presojala, po njegovih besedah ne drži. Dodal je, da je komisija tedaj tudi izrecno pohvalila njihove mednarodne projekte in da se razstava tedaj nikomur ni zdela problematična. V programu za leto 2021 pa so prijavili prenos razstave v Ljubljano ter zaprosili za sredstva.

Source
sta.si
Back to top button