SlovenijaKultura

Ministrstvi opozarjata na nezakonito združevanje lendavskih zavodov

Ministrstvi za kulturo in javno upravo sta občino Lendava opozorili, da nameravano združevanje občinskih zavodov – Galerije-Muzeja Lendava in Knjižnice- Kulturnega centra (KKC) – z Zavodom za turizem in razvoj ni zakonito, saj zakonodaja ne dopušča združevanja nesorodnih dejavnosti. Občina si namreč želi vse zavode združiti v en sam zavod.

Lendavska občinska uprava je pripravila osnutek odloka o ustanovitvi novega zavoda, ki bi združil vse navedene. Razlog za to naj bi bila racionalizacija. Novi zavod bi tako poleg kulture skrbel še za dejavnosti turizma, razvoja, športa in mladih, za kar zdaj skrbi Zavod za turizem in razvoj Lendava.

Na ministrstvu za javno upravo so pojasnili, da zakon o zavodih izrecno določa, da lahko zavod opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je ustanovljen. “Nekoliko poenostavljeno to pomeni, da se lahko zavodu, ki je ustanovljen za dejavnosti knjižničarstva in muzejev pripoji samo tak zavod, ki bi opravljal knjižničarski ali muzejski sorodno dejavnosti, lahko pa tudi gospodarska dejavnost, vendar mora biti tudi ta namenjena izvajanju knjižničarske dejavnosti. Zato zavodi s področja dejavnosti turizma, športa in mladih niso tisti zavodi, ki bi lahko služili opravljanju dejavnosti KKC, niti to ne velja obratno,” so zapisali na ministrstvu.

Tudi na ministrstvu za kulturo so bili v odgovoru soboškemu Vestniku jasni: “V zvezi z nameravano združitvijo pojasnjujemo, da združevanje knjižnične dejavnosti splošne knjižnice z drugovrstnimi dejavnostmi v okviru enega pravnega subjekta, skladno z določbami zakona o knjižničarstvu, ni mogoče. V primeru drugačne odločitve opozarjamo na morebitne negativne posledice z vidika državnega sofinanciranja na podlagi zakona o knjižničarstvu, to je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva in sofinanciranje programa splošne knjižnice za avtohtono narodno skupnost.”

Za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva in za dejavnost za potrebe madžarske narodne skupnosti je bilo lani KKC odobreno slabih 51 tisoč evrov, ministrstvo za kulturo pa jim letno prispeva okoli 80 tisoč evrov, pravi direktor KKC Albert Halasz. Zaplet je po njegovih besedah nastal, ker ga je želela, tako kot tudi predsednico sveta, občinska uprava zamenjati, ko jim to ni uspelo, pa so se odločili ustanoviti enoten zavod z novim direktorjem.

Galerija-Muzej Lendava bi, kot pravi direktor Dubravko Baumgartner, z izgubo samostojnosti lahko izgubila status pooblaščenega muzeja, za to bo letos dobila 35 tisoč evrov, poleg tega se ne bi mogli prijavljati na razpise ministrstva za kulturo ter druge občinske in državne razpise v Sloveniji in na Madžarskem, kar jim letno prinese od 30 do 40 tisoč evrov.

Občina naj bi zavode združila, ker meni, da sami nimajo omembe vrednih prihodkov iz drugih virov. Omenjena direktorja to zanikata in opozarjata, da so na občini gledali le delne podatke o prihodkih, saj denimo knjižnica pri letnem finančnem in programskem načrtu v skladu s pravili ne prikazuje sredstev, ki jih pridobi na razpisih.

Na občini pravijo, da so aktivnosti za združevanje zavodov začeli že v prejšnjem mandatu. Na podlagi podatkov iz lanskega decembra, po katerih naj bi kljub razpršenosti zavodov črpanje sredstev iz javnih razpisov ostalo na relativno nizki ravni, z izjemo zavodov, ki se v okviru svoje osnovne dejavnosti ukvarjajo s prijavo projektov, pa so začeli aktivnosti za združevanje, s čimer naj bi se skupni prihodki zavodov po njihovi oceni povečali.

Source
sta.si

Povezani Članki

Back to top button