Mednarodni dan carine pri nas v znamenju koronavirusne krize in brexita

Današnji mednarodni dan carine je letos posvečen prizadevanjem carine za izhod iz koronavirusne krize ter za podporo ljudem in podjetjem in okrepitev sodelovanja. Slovenska carina ima nove naloge tudi zaradi brexita, je objavila vlada.

 

Mednarodni dan carine je posvečen skupnim prizadevanjem carine za izhod iz koronavirusne krize in podporo ljudem in podjetjem s krepitvijo globalne oskrbovalne verige, okrepitvijo sodelovanja, učinkovito izrabo tehnologij in postavljanjem ljudi v središče procesa preobrazbe s sloganom Carina krepi okrevanje, obnovo in odpornost družbe za trajnostno oskrbovalno verigo, so navedli v vladi.

Na delovanje carinskih služb v svetu je tako kot na številna druga področja najmočneje vplivala zdravstvena kriza zaradi pandemije covida-19. “Carinske službe so se čez noč znašle v spremenjeni vlogi, saj se je na eni strani obseg mednarodne trgovine občutno zmanjšal, na drugi strani pa je skokovito narasla spletna prodaja iz tretjih držav, ki je prav tako pod nadzorom carinskih služb. V teh časih se je pokazal predvsem pomen, ki ga imajo carinske službe pri pospeševanju trgovine, zaščiti notranjih trgov in zaščiti prebivalstva,” pravi vlada.

Treba je bilo zagotoviti nemoteno izvajanje že tako prizadete mednarodne trgovine z povečanjem deleža elektronsko izvedenih postopkov, dodatnimi plačilnimi ugodnostmi, carinskimi poenostavitvami in povečanjem hitrosti izvajanja carinskih postopkov, predvsem tistih povezanih z uvozom zaščitne opreme, ki je bila nujno potrebna.

Pri pospeševanju zakonite trgovine pa je bilo treba paziti tudi na to, da se na trg ne sprosti neustrezna ali oporečna zaščitna oprema, kasneje pa tudi cepiva proti covidu-19. “Na žalost se je tudi pri tej opremi pokazalo, da so nekateri skušali krizo izkoristiti za hiter zaslužek, saj se je na trgu hitro pojavila neustrezna in ponarejena zaščitna oprema,” ugotavljajo.

Ker se na svetovni ravni že kažejo znaki umirjanja koronavirusne krize, je svetovna carinska organizacija WCO kot prioriteto delovanja izbrala omenjeni slogan. “Nedvomno bo tudi pri okrevanju, obnovi in odpornosti družbe za trajnostno oskrbovalno verigo carina odigrala enako pomembno vlogo, kot jo je pri spopadanju z krizo,” so prepričani.

Tudi v Sloveniji je Finančna uprava RR (Furs), znotraj katere deluje carinski del službe, izvajala številne ukrepe za pospeševanje carinskih formalnosti, zlasti tistih, povezanih z zaščitno opremo, ob sočasni skrbi za varstvo in varnost državljanov.

“Slovenija je glede pospeševanja trgovine, ciljnega izvajanja kontrol in hitrosti obdelave posameznih carinskih deklaracij že nekaj let v samem vrhu EU. Carinski elektronski sistemi so na razpolago 24 ur na dan in vse dni v letu, blago se carini na lokacijah v podjetjih oz. v logističnih centrih, carinske deklaracije, ki so izključno elektronske, so obdelane v nekaj minutah, nivo odrejenih kontrol pa je sorazmerno nizek,” so navedli.

Letošnje leto bo v carinskem delu Fursa zelo pestro, pričakujejo. Začelo se je z izstopom Združenega kraljestva iz EU, kar je pomenilo, da so se v trgovini med Združenim kraljestvom in EU čez noč začele izvajati carinske formalnosti. Nadaljevalo pa se bo z uvajanjem novega uvoznega kontrolnega IT-sistema, prek katerega bodo carinske službe držav EU začele izvajati sistematično elektronsko analizo tveganja na področju malih spletnih pošiljk, od 15. marca.

Sledili bodo nov carinski uvozni IT-sistem (s 1. junijem) in spremembe na področju carinjenja malih spletnih pošiljk, za katere se bo 1. julija ukinil prag oprostitve DDV, ki je bil do sedaj določen na 22 evrov.

S tem se bo obseg dela carinske službe znatno povečal, se bodo pa vsi postopki izvajali popolnoma elektronsko, s pomočjo elektronske analize tveganja.

Source
STA
Back to top button