Mariborska občina pridobila nepremičnine okoli Ljudskega vrta

Mestna občina Maribor je s podpisom pogodbe z Zvezo mariborskih športnih društev (ZMŠD) Branik pridobila lastništvo nad vrsto nepremičnin v okolici stadiona Ljudski vrt. S tem lahko po navedbah kabineta župana Saše Arsenoviča začne z obnovo Langerjeve vile, vzpostavitvijo športnega vrtca in gradnjo garaže ob Ljudskem vrtu.

Soglasje k pravnemu poslu je mestni svet podal v torek. “Osnovni cilj podpisane pogodbe je aktivni pristop k reševanju odprte problematike, ki že več let najeda sicer dobre odnose med Mestno občino Maribor in ZMŠD Branik,” so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na občini.

Občina je s podpisom omenjene pogodbe z ZMŠD Branik pridobila v 100-odstotno last objekte in zemljišča v okolici Ljudskega vrta.

V prvi vrsti je Langerjeva vila na današnji Mladinski ulici 29, ki jo je dal leta 1843 kot svojo poletno rezidenco zgraditi josipdolski glažutar Jožef Langer, njegova žena pa je po njegovi smrti na njegovo željo odprla posestvo za širšo javnost ter ga poimenovala Volksgarten oziroma Ljudski vrt. Na tem območju so bili pozneje zgrajeni nogometni stadion, teniška igrišča in še nekatere druge športne površine.

Večji del Langerjeve vile je občina prevzela po lani sklenjeni menjalni pogodbi s podjetjem Terme Maribor, manjši delež pa je ostal v lasti ZMŠD Branik. Občina namerava stavbo obnoviti in jo med drugim urediti kot protokolarni objekt za športne namene. Po nekaterih napovedih naj bi bil v njej v prihodnje tudi sedež mestne četrti Koroška vrata.

Z zdaj sklenjeno pogodbo s ZMŠD Branik je občina pridobila v last tudi nepremičnino na Mladinski ulici 32, kamor namerava umestiti športni vrtec. Pogodba zajema še vrsto zemljišč različne velikosti, s čimer bo lahko občina pristopila k celoviti ureditvi območja Ljudskega vrta, med drugim tudi z izgradnjo garažne hiše. “Vpeljano bo območje umirjenega prometa v neposredni bližini obstoječe športne infrastrukture in umik avtomobilov iz športnih površin v parkirno garažo pod pomožnim igriščem Ljudskega vrta,” pojasnjujejo na občini.

Odkup deleža nepremičnin, ki je bil ovrednoten na 629.000 evrov, bo v skladu z dogovorom poračunan z dolgom ZMŠD Branik do občine v vrednosti 571.274 evrov, preostanek kupnine v višini 57.761 evrov pa bo prenesen v denarnem toku. Nakupna vrednost nepremičnin je bila po navedbah županovega kabineta ugotovljena s cenitvami nepremičnin s strani sodnih cenilcev na področju gradbeništva in nepremičnin.

“S sklenitvijo predmetne pogodbe se zoper ZMŠD Branik preneha izvršilni postopek, hkrati pa se minimizirajo možnosti za vodenje drugih sodnih postopkov ob nadaljevanju tako uspešno zastavljene poti reševanja odprtih zadev,” so še dodali.

Source
STA
Back to top button