Zakaj je enim dovoljeno tisto, kar drugim ni? 

Pri dostavi otrok v vrtce na Vojkovem nabrežju za starše ne veljajo enaka pravila. 

Vsi starši predšolskih otrok se soočajo s podobnimi izzivi vsakdana, toda starši tistih malčkov, ki obiskujejo vrtce ob Vojkovem nabrežju v Kopru, se ločijo na te, ki jim dostava otrok v vrtec predstavlja dodaten izziv, in na tiste, ki te dodatne težave nimajo. Medtem ko lahko starši, ki imajo svoje malčke v varstvu v vrtcih Delfino blu in enoti Čebelica (ki sodita pod okrilje vrtca Koper), svoje vozilo ob dostavi in prevzemu otrok ustavijo kar na Vojkovem nabrežju, starši malčkov, ki obiskujejo vrtca Mali mehurčki in Račka, te možnosti nimajo. Redarji medobčinskega redarstva Istre jih zaradi ustavljanja vozil na Vojkovem nabrežju oglobijo vsakič, ko zaznajo, da so pripeljali otroka v vrtec ali prišli ponj.

»Ob lepem vremenu še gre, v mesto se pripeljemo prej in parkiramo pri Barki, ob dežju ali burji pa raje tvegamo kazen kot zdravje otroka,« je ob prošnji, naj ostane anonimen, zaupal eden od staršev, ki pred službenim časom svojega štiriletnega otroka pripelje v vrtec z obrobja mesta. Podobno velja za starše vseh 87 otrok, ki obiskujejo zasebna vrtca Račka in Mali mehurčki. Sprašujejo se, zakaj jim ne omogočijo enakega režima kratkoročnega ustavljanja v jutranjih in popoldanskih urah, kot velja na drugem koncu Vojkovega nabrežja za starše, ki otroke pripeljejo v javna vrtca Delfino blu in Vrtec Koper (enota Čebelica). Tam je lokalna samouprava postavila prometni znak z dopolnilno tablo, ki  veli, da je za Vrtec Delfino blu dovoljeno ustavljanje ob delovnikih od 6:30 do 9:00 ure in od 12:00 do 16:30 ure. Enota Čebelica, ki je del Vrtca Koper, se nahaja v neposredni bližini vrtca Delfino blu in dotični znak zato pred globo medobčinskega redarstva v praksi varuje tudi starše njihovih varovancev. 

Na Medobčinsko redarstvo, ki deluje v sklopu Medobčinske uprave Istre, smo naslovili niz vprašanj v zvezi s kaznovanjem staršev, ki svoje malčke dostavijo in prevzamejo v dveh zasebnih vrtcih ob Vojkovem nabrežju, medtem, ko je staršem dveh javnih vrtcev dovoljeno kratkotrajno ustavljanje. Zanimalo nas je tudi, zakaj so po več kot desetletju nekaznovanja to prakso spremenili? Ker odgovorov do zaključka redakcije nismo prejeli, jih bomo objavili po prejemu. 

Vesna Potecin, ustanoviteljica in vodja zasebnega vrtca Mali mehurčki, nam je zaupala, da je skupaj z ustanoviteljico in vodjo zasebnega vrtca Račka Edito Jurčič na vodstvo mestne občine naslovila dopis s prošnjo, naj pomagajo rešiti nastali zaplet. V njem sta vodji vrtcev zapisali, da ne razumeta, zakaj se staršem otrok, ki obiskujejo njuna vrtca, ni dovoljeno ustaviti na Vojkovem nabrežju, medtem ko je to dovoljeno staršem otrok, ki obiskujejo Delfino blu ali enoto Čebelica. Sprašujeta se, ali ne gre za diskriminacijo otrok in njihovih staršev? Ob tem gre poudariti, da sta zasebna vrtca vpisana v razvid vrtcev ter da izvajata program za predšolske otroke »Kurikulum za vrtce«.

»Deset let ni bilo nobenih težav z ustavljanjem, sedaj je to kar naenkrat problem. Ko sem ustanovila vrtec pred desetimi leti, sem opravila tudi sestanek z občinskim redarstvom in takrat so mi zagotovili, da ne vidijo razloga, da bi kaznovali starše, ki pripeljejo otroke v vrtec ali jih pridejo iz njega prevzeti. Tega so se vse do pred kratkim tudi držali,« pojasni Vesna Potecin in doda: »Vrtec Račka obstaja še dlje, dvanajst let, in do pred kratkim niso imeli težav z nerazumnim kaznovanjem staršev.«

Ustanoviteljici in vodji omenjenih vrtcev sta Mestno občino Koper prosili, naj tudi za dostavo otrok v njuna vrtca zagotovi rešitev, primerljivo s tisto, ki velja na drugem koncu Vojkovega nabrežja. »Med neformalnimi pogovori so razumevajoči in ne vidijo razloga, da problema ne bi rešili, nato pa uradno odgovorijo, da tovrstna rešitev ni možna,« pove Potecin in se čudi: »Kako ni možna, če so jo v isti ulici s prometnim znakom že dovolili?«

Z občinskega urada za gospodarske javne službe, okolje in promet so vrtcu Mali mehurčki namreč sporočili, da je »po določbah 65. člena Zakona o pravilih cestnega prometa ustavljanje vozil in parkiranje prepovedano na prehodu za pešce, stezi za pešce, pločniku ali v območju za pešce«. Zdi se, kot da na delu Vojkovega nabrežja ob javnih vrtcih velja nek drug Zakon o pravilih cestnega prometa kot v bližini Malih mehurčkov in Račk, kajti prometni znak in praksa nekaznovanja s strani medobčinskega redarstva dokazujeta, da se ob Delfino blu lahko pusti vozilo na pločniku, ob Malih mehurčkih in Račkah pa ne.

Po prejemu odgovora občinskega urada sta se ustanoviteljici Malih mehurčkov in Račk odločili s težavo seznaniti tudi župana Mestne občine Koper Aleša Bržana. V imenu obeh vrtcev in staršev ter v interesu otrok, ki obiskujejo njuna vrtca, sta ga prosili, naj kot župan stori vse, kar je v njegovi moči, da se zagotovi enak režim kratkotrajnega postanka za potrebe prihoda in odhoda otrok iz vseh vrtcev. Na njegov odziv ali kakršnokoli povratno informacijo še čakata. Medtem redarji še naprej kaznujejo starše njunih varovancev. 

U. R. 

Back to top button