Za velenjske svetnike sosežig v Tešu v danih okoliščinah ni izvedljiv

Velenjski mestni svetniki so na današnji seji na podlagi mnenja delovne skupine za civilni nadzor nad projektom sosežiga odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) sklenili, da ta projekt v danih okoliščinah ni izvedljiv. Dejali so, da bodo tudi v prihodnje podpirali razvojno in tehnološko napredne projekte za pridobivanje toplotne oskrbe.

Kot je na seji povedal velenjski župan Peter Dermol, bodo zlasti podpirali tiste projekte, ki ne slabšajo njihovega življenjskega okolja, ne ogrožajo ali negativno vplivajo na zdravje ljudi in ostalih živih bitij ter ki prispevajo k razvoju Šaleške doline, ohranitvi obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest.

Velenjski mestni svet pričakuje, da bodo pristojna ministrstva podprla in sodelovala pri izbiri ter izvedbi okoljsko sprejemljive in cenovno optimalne variante daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini in ponudila podporo pri zagotavljanju različnih finančnih virov. Nadomestna varianta daljinskega ogrevanja mora biti izvedena pravočasno, to je pred izstopom regije iz premogovništva.

Svetniki so tudi ugotavljali, da se je strošek emisijskih kuponov v zadnjih treh letih povečal iz nič na štiri milijone evrov, kar je več od stroška energenta in tako cenovno nevzdržno za končnega uporabnika.

Zato svetniki ob vlade zahtevajo opustitev plačevanja nakupa emisijskih kuponov izpustov ogljikovega dioksida za potrebe pridobivanja toplotne energije z namenom povečanja konkurenčnosti gospodarstva, cenovne vzdržnosti daljinskega sistema ogrevanja ter zlasti za ohranjanje kakovosti zraka, kar je tudi posredno eden od ciljev sklada za podnebne spremembe.

Svetniki prav tako vztrajajo pri preoblikovanju modela rabe sredstev omenjenega sklada, tako da se bodo finančna sredstva vračala v Šaleško dolino za financiranje izvedbe ekoloških projektov, ki so oz. bodo sestavni del prestrukturiranja regij.

Šaleška dolina je v postopku prestrukturiranja premogovne regije, zato svetniki zahtevajo celovito obravnavo in odgovore na vprašanja, povezana z delovanjem in obratovanjem energetskih družb v njej. Na predsednika vlade Janeza Janšo je Dermol v začetku tega meseca naslovil dopis, v katerem je ponovno izpostavil, da velenjski mestni svet pričakuje odobritev najzgodnejšega roka za prehod regije iz premogovništva v letu 2042 z možnostjo petletnega prehodnega obdobja, saj v krajšem obdobju zaradi zahtevnosti in obsežnosti del na odpravi posledic rudarske dejavnosti pravičnega prehoda ni možno izvesti. Odgovora s strani Janše do danes še ni prejel.

TeŠ v šestem bloku zaradi izraženega nasprotovanja šoštanjskega občinskega sveta ne bo izvajal sosežiga odpadkov. O tem je pisno obvestil občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Prav tako Teš ne bo nadaljeval s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Po oceni Teša je sicer sosežig odpadkov smiseln in okoljsko sprejemljiv projekt, a se bodo držali obljube in spoštovali stališče lokalnih skupnosti. “Tako po zaključku pogodbenih obveznosti s pripravljalci poročila o vplivih na okolje in pridobivanju okoljevarstvenga soglasja ne bomo nadaljevali s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja,” so navedli v Tešu.

Glede napovedanega zapiranja Premogovnika Velenje leta 2033 s strani infrastrukturnega ministrstva je Dermol ocenil, da je ta letnica nevarna in prezgodnja, zato bo kmalu predlagal sklic izredne seje, na kateri se bodo svetniki opredelili do te letnice.

Source
STA
Back to top button