Za nadzor milijonskih poslov samo 4.880 Evrov

Nadzorni odbor bo pričel z nadzorom prodaje občinskih nepremičnin v letih 2019 in 2018; za nadzor milijonskih poslov vladajoča večina svetnikov nadzornemu odboru odobrila le 4.880 EUR sredstev.

Nadzorni odbor občine Izola bo pričel z nadzorom prodaje občinskih nepremičnin v letih 2019 in 2018. Za nadzor milijonskih poslov je vladajoča večina svetnikov nadzornemu odboru odobrila zgolj 4.880 EUR sredstev za najem zunanjih strokovnih sodelavcev. Napovedujejo, da bo poročilo pripravljeno do konca februarja prihodnje leto.

Kot so pred dnevi že poročali v Primorskih novicah bo nadzorni odbor (NO) občine Izola končno lahko opravil nadzor petnajstih prodanih občinskih nepremičnin od skupno enainsedemdesetih kolikor jih je občina prodala v letih 2018 in 2019. Pri tem jim bo lahko pomagala tudi državna notranja revizorska Polona Pergar Guzaj iz Hrastnika.

Končno zato, ker je nadzorni odbor večkrat zahteval odobritev sredstev za angažma zunanje strokovne pomoči, ker člani nadzornega odbora kot je za Primorske novice povedal predsednik NO Milan Bogatič (lista »Izola prihodnosti«) delo opravljajo nepoklicno in zaradi širokih pristojnosti ne morejo sami zagotoviti vseh strokovnih znanj potrebnih za učinkovito opravljanje nadzora.

Čeprav najem zunanje strokovne pomoči predvideva Zakon o lokalni samoupravi je izolska koalicija do sedaj zavlačevale z odobritvijo sredstev za izvedbo nadzora, da bi jih koncu vendarle odobrila v višini skromnih 4.880,00EUR. Kot da zavlačevanje z odobritvijo sredstev za izvedbo nadzora ni bilo dovolj, bodo sredstva za poravnavo stroškov strokovne pomoči črpali iz postavke za delo in izobraževanja članov Nadzornega odbora kar pomeni, da se bo ali zmanjšal obseg dela NO ali pa se bodo članice in člani komisije primorani odpovedati kritju stroškov za delo v NO v obliki sejnin.

Izolska vladajoča koalicija je tudi finančno breme izvajanja nadzora nad nepremičninskimi posli občine naložila na pleča članov Nadzornega odbora. Ta nenavadna odločitev poraja vprašanja o motivih koalicije zbrane okoli župana Danila Markočiča, saj bi tako županu kot njegovim podpornikom v občinskem svetu moralo biti v interesu, da se dokaže transparentnost in zakonitost poslovanja izolske občinske uprave pri nepremičninskih in ostalih poslih.

Upoštevajoč stroške priprave revizijskih poročil, ki se gibljejo tudi do nekaj deset tisoč Evrov se poraja vprašanje ali je s tako skromnimi sredstvi (4.880 Evrov) moč opraviti temeljit nadzor in analizo petnajstih nepremičninskih poslov v skupni vrednosti več milijonov Evrov.

Odločitev občinskega sveta o imenovanju zunanjega izvedenca za nadzor je bila sprejeta v naelektrenem ozračju, ki je nastalo kot posledica javnih navedb izolskega podjetja ELTA d.o.o. v zvezi z nenavadnim ravnanjem občinskih funkcionarjev in ostalih vpletenih, ki mečejo sum na zakonitost in transparentnost postopka prodaje občinskega zemljišča ob Južni cesti.

Naj spomnimo:

Gre za poldrugi hektar zemljišča ob Južni cesti namenjenega gradnji stanovanjske soseske na ekskluzivni lokaciji, ki ga je občina kot edinemu udeležencu dražbe 1. oktobra lani prodala podjetju Projekt 2020 d.o.o. po izklicni ceni 2.386.000,00EUR.

Upoštevajoč to, da gre za največ vredno nepremičnino izmed vseh, ki jih je v zadnjih dveh letih prodala občina Izola, čaka v prihajajočem letu tako nadzorni odbor kot občinsko upravo veliko dela z dokazovanjem tega, da so nepremičnine prodajali zakonito in upoštevajoč načelo dobrega gospodarja. V luči dejstva, da gre za prvi resen primer v samostojni Sloveniji, ko je gospodarski subjekt javno spregovoril o spornih ravnanjih v zvezi s prodajo javnega premoženja na dražbi bomo zgodbi sledili tudi v prihodnje – tako za zemljišče ob Južni cesti kot tudi za preostalih petnajst nepremičnin, ki jih nadzorniki izberejo za podroben pregled.

 

Source
Primorske novice
Back to top button