Velenjski svetniki so se seznanili s projektom Center prihodnosti

Velenjski mestni svetniki so se na današnji seji seznanili z idejnim projektom Center prihodnosti, ki bo pomagal pri prestrukturiranju premogovne regije. V ta namen je bila danes ustanovljena družba Interaktivni digitalni center Eon, ki bo povezovalni člen vseh stebrov v Centru prihodnosti, so sporočili z velenjske občine.

 

Kot je na seji ocenil velenjski župan Peter Dermol, je Center prihodnosti eden najbolj obetavnih projektov, ki so ga prijavili v strategijo prestrukturiranja premogovne regije. Verjame, da ima, čeprav projekt še ni potrjen, velik potencial in velike možnosti, da bo izbran za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev.

Velenjska občina si želi objekt Stare elektrarne, ki zaradi dotrajanosti in nevzdrževanja že daljše obdobje kazi videz mesta, čim prej revitalizirati in spremeniti v industrijsko-izobraževalni park. Za ta kulturni spomenik, ki je bil nekoč generator električne energije, želi, da bi postal generator odlično izobraženih človeških virov, zelo uspešnih inovacij na področju gospodarstva in varovanja okolja.

Po navedbah občine bo Center prihodnosti pomagal pri prestrukturiranju številnih delovnih mest ob zapiranju premogovnika, ustvarjanju novih delovnih mest in nove prihodnosti vseh, ki bodo v sistemu prestrukturiranja. Ideja in koncept Centra prihodnosti je bila razvita v Vzorčnem mestu Velenje, ki je razvojno-raziskovalni oddelek Ljudske univerze Velenje, v sodelovanju z več kot 100 strokovnjaki iz gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja.

Center prihodnosti celovito, v obliki ekosistema in z uporabo novih tehnologij, konkretno naslavlja vsa področja in izzive pravičnega prehoda. Inovacijski ekosistem je platformno okolje, ki spodbuja in povezuje sodelovanje za pravilno kroženje znanja za izvajanje inovacijskih programov na področjih gospodarstva, akademske in raziskovalne sfere, javnega sektorja in širše družbe.

Skupine znotraj ekosistema bodo izvajale strukturirane programe, ki bodo za vsak segment inovacijskega ekosistema temeljili na ključnih področjih in zasledovali cilje trajnostnega razvoja ter delovali platformno, povezovalno in komplementarno. S takšnim pristopom bo mogoče strukturirano in učinkovito nasloviti izzive pravičnega prehoda, ocenjujejo na velenjski občini.

Center prihodnosti je strukturiran tako, da igra vlogo dežnika, ki nudi podporno in razvojno okolje trem stebrom pravičnega prehoda, kar pomeni doseganje kakovostnega življenja za vse kot osrednjega cilja Strategije razvoja Slovenije 2030. Trije stebri pravičnega prehoda so visoko motivirani in odlično izobraženi človeški viri, raznoliko in odporno poslovno okolje ter kakovostno bivalno in naravno okolje.

Source
STA
Back to top button