Lokalno

Velenjska občina bo uredila kolesarsko povezavo Velenje-Vinska Gora

Velenjska občina bo uredila kolesarsko povezavo Velenje-Vinska Gora. V ta namen si je že od leta 2014 prizadevala za ureditev lastništva nekaterih nepremičnin, po katerih bo potekala kolesarska pot, vendar se s Kmetijsko zadrugo Šaleške doline niso uspeli dogovoriti o lastništvu. Zato so vložili tožbo, ki so jo potem dobili na sodišču.

 

Kot so sporočili z občine, so na podlagi te sodbe prejšnji teden vložili predlog za vknjižbo lastninske pravice v njihovo korist. Pojasnili so tudi, da je Kmetijska zadruga Šaleška dolina leta 2014 zavrnila sklenitev tripartitne pogodbe med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter velenjsko občino za prenos nezazidanih stavbnih zemljišč.

Višje sodišče v Celju je s sodbo konec leta 2020 potem zavrnilo pritožbo Kmetijske zadruge Šaleška dolina zoper sodbo prve stopnje Okrožnega sodišča v Celju zaradi ugotovitve lastninske pravice v korist velenjske občine. Po izvedbi sprememb glede lastništva bo velenjska občina ostala solastnica s Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina zgolj na dveh zemljiščih, ki jih bodo skušali zaradi lažjega gospodarjenja čim prej odkupiti po ocenjeni vrednosti.

Kolesarska povezava Velenje-Vinska Gora bo kot samostojna kolesarska pot potekala ob desni strani ceste (gledano v smeri proti Celju) do križišča v Črnovi, nato po lokalni cesti, ki pelje vzporedno z glavno cesto v smeri Pirešice. V Pirešici se bo nadaljevala po novozgrajeni površini in glavno cesto na sredini vinskogorskega klanca prečkala na že obstoječem podvozu. Nato se bo priključila na lokalno cesto in se nadaljevala proti Vinski Gori.

Od trgovske centra Velenjka do meje z občino Dobrna bo dolga 6,4 kilometra, od tega bosta dva kilometra potekala po ločenih kolesarskih površinah.

Investitor odseka je Direkcija RS za ceste, velenjska občina pa bo sodelovala s prispevkom EU-sredstev iz mehanizma Dogovor za razvoj regij ter s pridobivanjem zemljišč na trasi.

Omenjena direkcija bo vlogo za sofinanciranje oddala do konca tega meseca. Če bo pri pridobivanju sredstev uspešna, bo kolesarska povezava izgrajena do konca leta 2023, še navajajo na občini.

Source
STA
Back to top button