V Tržiču z dvigom subvencij blažijo rast cen komunalnih storitev

V tržiški občini bodo podražitev cen komunalnih storitev v veliki meri pokrili z dvigom subvencij. Tako se bodo položnice za gospodinjstva zvišale za minimalen znesek, in sicer za od 0,7 do 1,06 evra, so na seji prejšnji teden sklenili občinski svetniki. Obravnavali so tudi predlog proračuna za prihodnje leto.

 

Kot so danes sporočili z Občine Tržič, je bila četrtkova seja občinskega sveta najbrž predzadnja v tem sklicu. Vodil jo je podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Dušan Bodlaj, ki se mu zdi pomembno, da občinski svet že pred volitvami sprejme občinski proračun za prihodnje leto. Tako so svetniki na seji opravili prvo branje predloga proračuna.

Ta je pripravljen v razmerah velike negotovosti zaradi posledic vojne v Ukrajini, težav v dobavnih verigah in preskrbi z energijo. Kot so izpostavili na občini, se soočamo z visoko ravnijo inflacije, makroekonomske napovedi pa so negotove. Treba je izvajati ukrepe za optimiziranje in zmanjševanje stroškov, vendar je to dolgotrajen proces.

Največja tveganja za uresničitev planov predstavljajo visoke cene energentov in gradbenih storitev, obstajajo tudi tveganja zaradi pomanjkanja nekaterih surovin in energentov. Že začete investicije sicer namerava občina izpeljati do konca, pri novih investicijah pa bo treba s kakšno od njih počakati na bolj ugodne tržne razmere in stabilnejše cene, je napovedal Bodlaj.

Občinski svet je na septembrski seji obravnaval tudi predlog novih cen in subvencij cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranja komunalnih odpadkov. Komunala Tržič namreč beleži nenadno podražitev stroškov elektrike, goriva, zemeljskega plina in materiala, ki znaša od pet do 400 odstotkov.

Občinska uprava je tako pričela postopek potrjevanja novih cen za posamezne gospodarske javne službe. Ker bi predlagana povišanja cen zaradi neugodnih makroekonomskih razmer močno vplivala na socialni položaj uporabnikov storitev, je Bodlaj predlagal uvedbo višjih subvencij, s katerimi bi v največji možni meri ublažili vpliv podražitev cen komunalnih storitev.

Z višjimi subvencijami bo vpliv višjih cen na skupni znesek na položnici za gospodinjstva minimalen, so poudarili na občini. Mesečne položnice se bodo namreč glede na različne kombinacija storitev zvišale za 0,7 do največ 1,06 evra.

Source
STA
Back to top button