V Slovenj Gradcu stekel monitoring onesnaženosti zraka z delci PM 10

Agencija za okolje v Slovenj Gradcu nima postavljene stalne avtomatske postaje, ki bi merila kakovost zraka. Da bi preverila kakovost zraka, se je slovenjgraška občina v sodelovanju z zavodom KSSENA odločila za enoletni monitoring, v katerem bodo merili koncentracije delcev PM 10. Vrednost pogodbe z zavodom je nekaj manj kot 19.000 evrov z DDV.

Naprava, ki meri koncentracije delcev PM 10 v zraku, je postavljena pri Glasbeni šoli Slovenj Gradec in merjenje opravlja od 1. januarja letos. V času enoletnega izvajanja meritev bodo izdelana mesečna poročila, ki bodo prikazovala rezultate meritev in primerjavo z vrednostmi iz drugih mest. Po izteku enega leta bodo pripravili letno poročilo, navajajo na slovenjgraški občini.

Občina monitoring izvaja v sodelovanju Zavodom Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA), aktivnost pa je načrtovala v Lokalnem energetskem konceptu. Kot je za STA povedal slovenjgraški župan Tilen Klugler, je namen monitoringa ugotoviti stanje onesnaženosti zraka z delci PM 10 v občini.

Agencija RS za okolje (Arso) je zadnje meritve onesnaženosti zraka v Slovenj Gradcu z ekološko-meteorološko mobilno postajo opravljala pred več kot desetletjem, od marca do maja 2009. Postaja je bila takrat postavljena na območju ob Homščici.

Kot je razvidno iz poročila o omenjenem merjenju, so bile koncentracije onesnaževal v Slovenj Gradcu v primerjavi s tistimi, izmerjenimi na podobnih merilnih mestih, med nižjimi v Sloveniji, pri dušikovih oksidih in pri delcih PM 10 pa najnižje. Ob tem poročilo pojasnjuje, da so meritve potekale spomladi, ko je onesnaženost zraka z vsemi onesnaževali, razen ozona, večinoma nižja kot pozimi in višja kot poleti.

Zatem Arso meritev kakovosti zunanjega zraka na območju Slovenj Gradca ni opravljal. Je pa prijavil nov kohezijski projekt Lastovka, v okviru katerega je načrtovano stalno merilno mesto kakovosti zraka tudi v Slovenj Gradcu. “Projekt smo oddali in čakamo, ali bo odobren,” so za STA pojasnili na Arsu.

Delci PM (angleško particulate matter) so mikroskopsko majhni drobci trdne ali tekoče snovi, razpršeni v zraku. Delci so lahko naravnega izvora (vulkanski pepel ter saharski in cvetni prah) ali posledica človekove dejavnosti, kot so izgorevanje goriv v termoenergetskih objektih in industriji, ogrevanje stavb in promet. V naseljih so glavni vir delcev izpusti iz prometa in individualnih kurišč. Vdihavanje delcev s škodljivimi in strupenimi snovmi negativno vpliva na zdravje ljudi.

Slovenija sodi med države, kjer je zrak zaradi delcev PM 10 med bolj onesnaženimi v Evropi. Kar dve tretjini vseh izpustov delcev PM 10 v Sloveniji sta posledica kurjenja lesa v povečini zastarelih kurilnih napravah gospodinjstev. Povišane ravni delcev PM 10 se tako pojavljajo predvsem v zimskem času.

Source
STA
Back to top button