Lokalno

V Ormožu že teče nadgradnja čistilne naprave

Na območju nekdanje Tovarne sladkorja Ormož je nedavno stekla rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe čistilne naprave. Gradbena dela izvaja Komunalno podjetje Ormož, vrednost projekta je 3,3 milijona evrov, po zaključku del pa bo naprava razpolagala z zmogljivostjo 8000 populacijskih enot. Projekt bo v celoti zaključen konec leta 2022.

Kot je na današnji novinarski konferenci ob začetku gradbenih del povedal ormoški župan Danijel Vrbnjak, bo posodobljena čistilna naprava, za katero so gradbeno dovoljenje prejeli že leta 2014, ustrezala zahtevam okoljske sprejemljivosti in okoljske zakonodaje.

Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana decembra lani, ta pa je bil v delo uveden januarja, ko so začeli teči pogodbeni roki. Gradnja bo predvidoma končana v 14 mesecih, nato pa bo čistilna naprava devet mesecev obratovala poskusno.

Projekt je sofinanciran tudi z 2,8 milijona evri iz Kohezijskega sklada v sklopu prednostne osi za boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti.

Čistilna naprava bo delovala po sistemu MBBR, katerega značilnost je, da se vse dogaja v enem bazenu, zato je manj gradbenih del, čiščenje pa opravijo mikroorganizmi, ki jih je treba nadzorovati in jih po potrebi dodajati. Podobno čistilno napravo so zgradili tudi v Zrečah.

Sedanja mehansko-biološka čistilna naprava v Ormožu deluje od leta 1994, njena kapaciteta pa znaša 4000 populacijskih enot. Ker je preobremenjena, ne dosega zakonsko določenih stopenj čiščenja, zato za povečevanje učinka že dalj časa uporabljajo čisti kisik.

S projektom bodo poskrbeli za ureditev odpadnih voda na aglomeracijah Hardek, Lenta in Dolga Lesa, po njegovem zaključku pa bodo dosegli 99-odstotno priključenost na čistilno napravo. Ob tem bodo zagotovili tudi sprejem grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav.

Source
STA
Back to top button