V Ljubljani se začenja prenova Ulice Bežigrad

Začenja se prenova Ulice Bežigrad v Ljubljani, ki povezuje Parmovo ulico in Dunajsko cesto. Ta teden sta bila v delo tako uvedena ljubljanska družba PZG in krško podjetje Kostak, ki ju je ljubljanska občina izbrala za nekaj manj kot 2,1 milijona evrov vredno prenovo. Dela bodo zaključena v petih mesecih, so za STA navedli na občini.

Prenova bo po pojasnilih Mestne občine Ljubljana potekala v dveh fazah, ena na delu od Parmove ulice do Staničeve ulice in druga od Staničeve ulice do Dunajske ceste. V času del bo na ulici Bežigrad popolna zapora, o čemer bodo javnost sproti obveščali.

Ulica Bežigrad je prometno obremenjena ulica, ki jo številni vozniki uporabljajo kot eno od možnosti vstopa v središče mesta. Njena prenova sledi obsežni prenovi Parmove ulice in manjših uličic med Parmovo ulico in Dunajsko cesto. Za obnovo je ostala še Jakšičeva ulica, ki bo komunalno urejena v sklopu prenove Ulice Bežigrad.

V naslednjih letih je na tem širšem območju vendarle načrtovana tudi večkrat preložena obnova močno načetega odseka Linhartove ceste med križiščema z Vojkovo cesto in Topniško ulico.

V teh dneh pa so se v okviru obsežne prenove Dunajske ceste izvajalci preselili na odsek od Dimičeve ulice do Vilharjeve ceste. Trenutno dela potekajo na eni strani odseka pri Bežigrajskem dvoru in pri Gospodarskem razstavišču. Celotna obnova na delu od Črnuškega mostu do križišča z Vilharjevo cesto, ki ob ureditvi površin za pešce in kolesarje v delu vsebuje tudi prenovo cestišča, bodo zaključena predvidoma do avgusta.

Še eno gradbišče v prestolnici je na Kajuhovi ulici. Ob rekonstrukciji te zelo frekventne mestne prometnice na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico so se namreč na ljubljanski občini naknadno odločili za dopolnitev projekta.

Obnovili jo bodo vse do križišča s Šmartinsko ulico in uredili površine za pešce in kolesarje. Kajuhovo bodo na tem zelo načetem odseku spremenili iz dvopasovnice v tripasovnico, pri čemer bosta proti Šmartinski cesti urejena dva vozna pasova, v nasprotni smeri pa en vozni pas. Uredili bodo tudi novo javno razsvetljavo in obnovili sekundarni vodovod. Glede ocenjene vrednosti teh del so na občini za STA pojasnili, da izvajalec KPL pripravlja ponudbo, cene postavk pa da so enake cenam v osnovni pogodbi.

Nekaj manj kot dva milijona evrov vredna obnova Kajuhove ulice na odseku med križiščema z Letališko cesto in Kavčičevo ulico in njena ureditev iz dvo- v štiripasovnico, skupaj s preureditvijo križišč in površin za pešce in kolesarje, je medtem v veliki meri končana.

Neurejen pa bo še nekaj časa ostal del tik pred križiščem s Kavčičevo in Cilenškovo ulico. Občini namreč pred začetkom prenove ni uspelo pridobiti teh zemljišč, da bi lahko kolesarske in peščeve površine uredili na celotnem odseku. Lastnik sosednjega zemljišča je družba Kompas Shop, nesoglasja med občino in njo pa trenutno onemogočajo tudi gradnjo dostopne ceste do nakupovalnega centra švedske Ikee.

Desni vozni pas na tem nedokončanem delu je tako začasno urejen za pešce in kolesarje. Z družbo Kompas Shop so po navedbah občine v teku dogovori glede odkupov zemljišč, potrebnih za izgradnjo ceste, teče pa tudi postopek razlastitve.

Source
STA
Back to top button