V Laškem bodo sprostili promet čez novozgrajeni most čez Savinjo

Direkcija za infrastrukturo bo danes sprostila promet čez novozgrajeni most v Marija Gradcu pri Laškem. S sprostitvijo prometa bo vzpostavljena povezava med glavno cesto Laško-Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto Laško-Breze-Šentjur na levem bregu, so sporočili z omenjene direkcije.

Direkcija za infrastrukturo je z gradnjo 123 metrov dolgega mostu začela februarja leta 2019. Most ima eno rečno podporo, ki je locirana izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu. Ta se je oblikoval kot posledica toka reke Savinje skozi ovinek. Zgradili so tudi tri oporne in dve podporni konstrukciji.

Ob mostu je bilo zgrajeno tudi novo trikrako semaforizirano križišče, ki most povezuje z obstoječo glavno cesto Laško-Zidani Most.

Most bo center Laškega razbremenil tovornega prometa, kar bo pomembno vplivalo na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev mestnega jedra. Tovorni promet do Pivovarne Laško in pa tranzitni promet po cesti Laško-Breze-Šentjur bo namreč v prihodnje tekel po novozgrajenem mostu, in ne več skozi središče Laškega.

Pogodbena vrednost del je znašala 6,6 milijona evrov. Gradnja mostu je bila izvedena v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani most-Celje, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru instrumenta za povezovanje Evrope.

Source
STA
Back to top button