V javno-zasebnem partnerstvu do energetske prenove šol v Dupleku in Hajdini

Župana občin Duplek in Hajdina Mitja Horvat in Stanislav Glažar sta s predstavnikom ptujskega podjetja Plistor Jernejem Lahom danes podpisala koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva, s katero bodo dosegli energetsko prenovo treh šol v Dupleku ter šole in vrtca v Hajdini. Po napovedih bodo objekte sanirali do jeseni.

Občini sta sodelovanje sklenili v začetku preteklega leta in se skupaj prijavili na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada za energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Na javnem razpisu sta za koncesionarja izbrali podjetje Plistor, ki ima že vrsto izkušenj s takšnimi projekti, konec februarja letos pa sta prejeli sklep ministrstva za infrastrukturo o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini nekaj več kot 860.000 evrov.

Z današnjim podpisom koncesijske pogodbe se lahko začnejo dela. V Občini Duplek bodo energetsko prenovili osnovni šoli v Dupleku in Koreni ter podružnico Žitečka vas, v Občini Hajdina pa osnovno šolo in vrtec v Hajdini.

Projekt je ocenjen na 1,8 milijona evrov, od tega naj bi 47,5 odstotka pokril zasebni partner, ostalo pa predstavljajo javni viri. Na občini pripade plačilo slabih pet odstotkov investicije.

Zasebni partner bo izvedel energetsko obnovo objektov, poplačal pa se bo iz prihrankov, ki jih bo prinesla ta obnova. Koncesijsko obdobje se izteče po 15 letih, zatem bodo prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostali občinama. Zasebni partner bo v času trajanja koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov, so pojasnili na Občini Duplek.

Med predvidenimi posegi so obnova fasad, menjava stavbnega pohištva in streh, izvedba toplotne izolacije, vgradnja toplotnih črpalk, prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov in energetsko upravljanje objektov. Dela se bodo po dogovoru začela aprila, njihov zaključek pa je predviden do začetka nove kurilne sezone.

“Z izvedbo te investicije bo zagotovljeno višje bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike objektov, obenem pa bomo s tem povečali energetsko učinkovitost objektov, uvedli obnovljive vire energije in posledično dosegli nižjo porabo energije,” je ob današnjem podpisu pogodbe dejal dupleški župan Horvat.

“To delamo za naše otroke, obenem s tem dosežemo prihranke za občino,” je dodal hajdinski župan Glažar.

Source
STA
Back to top button