LokalnoGospodarstvo

Tudi v Mariboru teče gradnja kanalizacijskega sistema

V nekaterih primestnih naseljih mariborske občine po jesenskem podpisu pogodbe z izbranimi izvajalci že od oktobra tečejo prva gradbena dela za izgradnjo kanalizacijskega sistema. Gre za 11 milijonov evrov vreden projekt, za katerega je občina del denarja pridobila iz Kohezijskega sklada in bo zaključen konec leta 2023.

 

 

Kot so sporočili iz Mestne občine Maribor, projekt prinaša izgradnjo 24 kilometrov kanalizacijskih sistemov na območju Kamniške grabe, Limbuša, Laznice, Malečnika in Trčove ter Peker in Hrastja. Po dokončanju bo stopnja priključenosti prebivalstva na ustrezno javno infrastrukturo odvajanja odpadne vode 98-odstotna, vsi priključeni pa bodo imeli zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode na centralni čistini napravi v Dogošah.

Mariborska občina je na razpisu za izvedbo del izbrala javno podjetje Nigrad, skupaj s partnerji, ki so Pomgrad, Cestno podjetje Ptuj in Komunala Slovenske gorice. Trenutno potekajo dela na območju Limbuša, kjer bodo zgradili 6600 metrov gravitacijskega kanala in eno črpališče, ter na območju Peker, kjer poteka gradnja zadrževalnika Pekre 2, zgrajenih pa bo tudi 6800 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter razbremenilnik s črpališčem. Februarja načrtujejo pričetek gradnje tudi v Kamnici, kjer bo zgrajenih 1230 metrov kanalizacije.

V sklopu projekta so oblikovali spletno stran www.ciscenje-voda-mom.si, kjer so ob splošnih podatkih o projektu na voljo tudi aktualne informacije o poteku gradenj, zainteresiranim prebivalcem pa je na voljo kontaktni obrazec, ki omogoča neposredno komunikacijo o projektu in enostavno pridobivanje dodatnih informacij. Ob tem so izdali še tiskano zloženko z vsemi informacijami, ki so jo decembra v nabiralnike prejela vsa gospodinjstva v mestni občini.

Kot poudarjajo na mariborski občini, si ves čas prizadevajo za razvoj primestnih območij in višjo kakovost bivanja svojih prebivalcev, ena večjih prioritet pa je zmanjševanje onesnaževanja okolja z neposrednimi pozitivnimi učinki na zdravje prebivalstva. Vse to uresničujejo tudi v sklopu projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Drave, ki je ključnega pomena za varovanje biotske raznovrstnosti omenjenega porečja ter za ohranjanje vodnih virov kot strateške dobrine države v času podnebnih sprememb.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button