Thermana Laško lani zaradi epidemije s 30-odstotnim upadom prihodkov

Thermana Laško bo po ocenah leto 2020 zaradi omejitev in zapiranja dejavnosti na podlagi protikoronskih odlokov in zakonov sklenila s 30-odstotnim upadom prihodkov glede na leto prej, ko so ti znašali 22,8 milijona evrov. Ob podpori in zaupanju bank ter obstoječih finančnih upnikov pa je uspela poplačati večino dolga iz prisilne poravnave.

 

Kot so za STA povedali v Thermani Laško, so imeli pred uvedbo prisilne poravnave približno 36 milijonov evrov dolga, po potrjeni prisilni poravnavi leta 2015 pa je ta dolg znašal 18,6 milijona evrov, za katerega je bilo v načrtu finančnega prestrukturiranja načrtovano odplačevanje do leta 2023.

“Konec novembra lani je družba upnikom iz prisilne poravnave dolgovala še okoli 10,6 milijona evrov, od tega je bila do konca leta 2020 dolžna poplačati 2,3 milijona evrov. Zaradi posledic novega koronavirsa in vpliva na poslovanje družbe je uprava z najožjim vodstvom sprejela več ukrepov, kot slednjega v nizu vseh pa tudi postopek refinanciranja, ki je bil po večmesečnem požrtvovalnem delu ekipe uspešno pripeljan do konca,” so pojasnili v Thermani.

Družba je posojilo za refinanciranje dolga najela pri dveh bankah, SID banki in banki Sparkasse. Ročnost obeh posojil je daljša kot zapadlost obveznosti po prisilni poravnavi. Odplačevanje obeh posojil se bo realiziralo v enakomernih obrokih in ne progresivno, kot je določala prisilna poravnava. Družba bo obveznosti iz naslova refinanciranja poravnala do sredine leta 2029.

Z refinanciranjem in z njim z daljšo ročnostjo ter ugodnejšimi pogoji je družba v boljši kondiciji vstopila v leto 2021, ki z vidika epidemije prinaša še veliko negotovosti, ocenjujejo v Thermani Laško.

Dodali so še, da bo družba po stabilizaciji razmer, povezanih z epidemijo in ponovnim odprtjem vseh dejavnosti, na podlagi daljše ročnosti in s tem zmanjšanih letnih obrokov tudi v boljši kondiciji za izvedbo potrebnih naložb v prenovo in razvoj.

Source
STA
Back to top button