Teniška igrišča v last občine Piran

Na koprskem okrožnem sodišču sta Občina Piran in družba Terme Čatež sklenili sodno poravnavo glede Teniškega centra Portorož, ki ga je občina dobila v last za 4,5 milijona evrov. S tem nakupom je pridobila dodatnih 7.500 kvadratnih metrov površin. Terme Čatež so tožbo, s katero so zahtevale sklenitev kupo-prodajne pogodbe, umaknile. Pred tem so nameravale teniški center prodati neznanemu hrvaškemu kupcu, nakar se je piranski občinski svet odločil uveljaviti predkupno pravico na zemljiščih.

»Postopka iz prejšnjega mandata ne moremo komentirati. V pogajanjih smo izhajali iz sedanjih okoliščin, dejstvo pa je, da je sporazum, ki smo ga v prejšnjem mesecu sklenili z občino, ugodnejši od tistega, ki ga je predlagalo prejšnje vodstvo,« je povedala predstavnica za odnose z javnostmi Vesna Pinter Stojnić iz Občine Piran. Lastništvo so dobili za 100.000 evrov manj, kot je bilo prvotno predvideno v prejšnjem osnutku pravnega posla.

Teniška igrišča so bila zaprta več kot eno leto, zato so v slabem stanju. Ponovno odprtje načrtujejo marca naslednje leto. Športni turizem je ena od glavnih komponent turizma v Portorožu in predstavlja dodano vrednost turistični ponudbi, zato si teniško in ostale športne dejavnosti na občini še prizadevajo razvijati.

ANA ZUPAN

Back to top button