Študij medicine na UP od 2027 

Podpis pisma o nameri med Univerzo na Primorskem in zdravstvenimi zavodi 

Če je bil prvi korak za vzpostavitev enovitega magistrskega študijskega programa Medicina na primorski univerzi storjen s podpisom pisma o nameri med rektorico Univerze na Primorskem dr. Klavdijo Kutnar in predsednikom vlade dr. Robertom Golobom, je bil včeraj storjen naslednji korak: podpis pisma o nameri za podporo in sodelovanje pri razvoju in izvajanju študijskega programa Medicina med Univerzo in 13 zdravstvenimi zavodi s celotne Primorske. Kot je povedala rektorica, so v pismu opredelili,  da bodo »sodelovali tako na izobraževalnem kot raziskovalnem področju.«  

Štiri bolnišnice ter zdravstveni domovi in zasebni zavodi so se predvsem zavezali, da bodo študentom omogočali praktično usposabljanje. »V bistvu je to začetek, prvo pismo, v katerem so opredeljeni zelo splošni pogoji. Gre za zavezo, da bodo naši študentje dobrodošli pri izvajanju kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja v zavodih, ki so podpisali pismo. Seveda se ob tem zavedamo, da vsi zdravstveni zavodi še nimajo statusa učnega zavoda, tako, da bodo ti zavodi v prihodnjih mesecih pripravljali vloge, da ta status pridobijo,« je še povedala Kutnar.  

Med tistimi, ki status učnega zavoda že imajo, so štiri bolnišnice, in sicer Splošna bolnišnica Izola, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica in Bolnišnica Sežana. Direktor Splošne bolnišnice Izola Radivoj Nardin je podpis pisma označil za nujen korak, ob tem pa povedal, da izolska bolnišnica že ima vse potrebne pogoje za sodelovanje pri razvoju in izvajanju novega študijskega programa. »“Ni dvoma, da je Splošna bolnišnica Izola odlična bolnišnica, odlično opremljena in ima odlične, vrhunske strokovnjake.« 

Nardin je še poudaril, da status univerzitetne bolnišnice ni pogoj za to, da lahko bodoči zdravniki tam opravljajo vaje in specializacije. V Izoli že poteka specializacija na nekaterih medicinskih področjih. Je pa po njegovih besedah cilj vsake bolnišnice, posebej v tej regiji, postati univerzitetna bolnišnica. »Vendar je pot do univerzitetne bolnišnice bistveno daljša kot do fakultete in upam, da bomo v tem desetletju, če ne pa v naslednjem, dosegli tudi ta status.” 

V prihodnjih mesecih mora Univerza na Primorskem dokončati predmetnik študijskega programa in pripraviti učne načrte za načrtovani magistrski študijski program. Načrtujejo, da bo vloga oddana do aprila prihodnje leto, sam program pa bi lahko zagnali že v študijskem letu 2027/28. 

Jan Bednarik 

Back to top button