Sprejem OPN je najvišja prioriteta

Do 30. junija poteka druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta v Kopru

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je ponovno organiziral tradicionalno srečanje s predstavniki medijev ob zajtrku, ki poteka pod geslom »Marenda z županom« in predstavil prioritete za naslednje mesece županovanja. 

Do zaključka koledarskega leta in po potrebi tudi mesec ali dva v pričetku leta 2025, si bo prvenstveno prizadeval za sprejem občinskega prostorskega načrta. Državni zbor je na ravni države kot skrajni rok za sprejem občinskih prostorskih načrtov določil konec decembra letos. Bržan je pojasnil, da na MOK delajo vse na tem, da bo OPN sprejet pravočasno: »Po zakonskem roku za sprejem OPN izdaja novih gradbenih dovoljenj ne bo mogoča. Nekajmesečna zamuda je še sprejemljiva, polletna ali daljša pa ni sprejemljiva, ker bi začela nastajati škoda.« Podaljšanja roka s strani države ne pričakuje. 

Kljub temu na občini niso poenostavili postopkov. Zato od 30. maja do 30. junija poteka druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in vzporedno z njo tudi druga javna razgrnitev dopolnjenega okoljskega poročila za OPN MOK. Tisti, ki se niso uspeli udeležiti javne obravnave imajo še eno priložnost za to v torek 11. junija ob 18:00 v dvorani Svetega Frančiška v Kopru. Z namenom olajšanja udeležbe na javni obravnavi bo takrat parkiranje v garažni hiši Sonce brezplačno. Na MOK opominjajo, da bo vseeno potrebno ob vstopu v garažno hišo prevzeti parkirni listek. 

»Kljub želji, da bi bil res močno razvojno naravnan z vzpostavitvijo nekega novega gospodarskega področja, ostaja OPN dokument, ki ureja tisto kar do danes ni bilo urejeno,« je pojasnil Bržan in dodal, da OPN vseeno ostaja dovolj razvojno naravnan ter omogoča tudi nadaljnji razvoj podeželja. Poudaril je, da izvedba obstoječih in načrtovanih občinskih investicij ni pogojena s sprejetjem novega občinskega prostorskega načrta.

Namen druge javne razgrnitve je seznanitev javnosti s spremembami v Dopolnjenem osnutku OPN v primerjavi z gradivom, ki je bilo prvič predmet obravnave v času razgrnitve med 14. februarjem 2022 in 30. aprilom istega leta, ter zbiranje pripomb in predlogov na prikazane spremembe.

V času razgrnitve, torej do konca junija letos, bo gradivo dostopno tako v avli stavbe občinske uprave Mestne občine Koper na Verdijevi ulici 10, kot tudi na občinski spletni strani. Ob vseh delovnikih bo med 8:00 in 12:00 (ob sredah tudi od 14:00 do 17:00) v avli stavbe občinske uprave, kot tudi na Oddelku za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora, na voljo uslužbenec za pomoč občankam in občanom pri vpogledu v razgrnjeno gradivo, ki bo po potrebi pomagal tudi pri oddajanju predlogov in pripomb na spletni aplikaciji. Oddaja pripomb bo sicer mogoča tudi po klasični ali elektronski pošti. 

Župan je pojasnil, da so v dopolnjeni dokument vključili vse sprejemljive pripombe in predloge, prispele med prvo javno razgrnitvijo, kot tudi nekatere predloge krajevnih skupnosti. Ob tem so upoštevali rezultate prostorsko-planerskih delavnic, ki so potekale v Bertokih, Dekanih in Škofijah. Na občini zagotavljajo, da omenjene spremembe nimajo negativnih vplivov na okolje in družbeni razvoj, ter da so skladne z načeli prostorskega načrtovanja: »Bistvena sprememba glede na prvo razgrnitev je predvsem to, da smo obravnavali in kolikor je bilo možno tudi upoštevali vse tisto, kar so ljudje na delavnicah ali skozi pripombe predlagali. Ta predlog smo popravili tako, da je še vedno uravnotežen, ampak upošteva voljo ljudi. Našli smo kompromis, po katerem bo dokument sprejemljiv in še vedno dober,« je še pojasnil Bržan in dodal, da si želi aktivnega sodelovanja pri obravnavi dopolnjenega osnutka. 

Z Mestne občine Koper so sporočili, da so bili člani Občinskega Sveta MOK in člani svetov Krajevnih skupnosti pred izvedbo druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN seznanjeni s ključnimi vsebinskimi spremembami dopolnjenega osnutka in nadaljnjimi koraki do sprejema OPN. Predstavitvi sta potekali 15. in 21. maja letos. »S predhodnima seznanitvama je MOK želela doseči, da bi bili sodelujoči na predstavitvah informirani o ključnih zadevah in bi na ta način lahko krajankam in krajanom ustrezno pomagali razumeti namen in možnosti sodelovanja na prihajajoči javni razgrnitvi ter javnih obravnavah.« 

Pred sprejemom OPN na občinskem svetu bodo strokovne službe MO Koper po zaključku druge javne razgrnitve oblikovale stališča do pripomb in pripravile besedilo predloga Občinskega prostorskega načrta, ki bo bo nato poslan v usklajevanje, v okviru katerega bo potrebno pridobiti odločbo o sprejemljivosti plana na okolje in 25 drugih mnenj nosilcev urejanja prostora.

Grafični pregled zasnove prostorskega razvoja, ki so ga za MOK pripravili LOCUS d. o. o., Ljubljanski urbanistični zavod LUZ d. d. in Projektna skupina Prostor d. o. o. si lahko ogledate spodaj.

U. R.

Back to top button