Sporočilo javnosti: Dovolj prizidkov, čas je za novo šolo

Prejeli smo sporočilo za javnost od lokalnega odbora stranke Oljka. Njihovo sporočilo v celoti objavljamo.

 

 

Pošiljamo vam, spodaj priloženo, obvestilo za javnost v zvezi s pobudo o takojšnji potrebi po izgradnji nove osnovne šole. Sodeč po zbranih podatkih, je danes 40% več otrok v šolah, kot jih je bilo 15 let nazaj. V Lokalnem odboru Oljka Koper ocenjujemo, da je prišel čas za izgradnjo nove šole. S prizidki, raznimi sanacijami in spremembami notranjih prostorov v učilnice sedanjih šol se ne zagotavlja primernih kapacitet glede števila šoloobveznih otrok, kar posledično vpliva na kakovost izobraževanja in pouka.

 V prihodnjih treh-štirih letih je predvidenih kar nekaj novih stanovanjskih gradenj, največ na območju Dolinske ceste, kjer naj bi bilo približno 400 novih stanovanj (Stanovanjska soseska Nova Dolinska 190-200, predvideni OPPN kare med Dolinsko cesto in Istrskim odredom 160-170, nedavno prodano stavbno zemljišče na Dolinski 25-30). Približno 300 novih stanovanj bo tudi na območju Urbanega središča Barka v Kopru.

 »Osnovne šole v Mestni občini Koper danes obiskuje 1380 otrok več kot je bilo vpisanih v letu 2006 ob izgradnji nove osnovne šole Koper. V prihodnjih treh letih se pričakuje približno 700 novih stanovanj, kar bo znatno večji pritisk na sedanja razpoložljiva mesta v šola. V Kopru potrebujemo novo osnovno šolo takoj, še preden bodo nova stanovanja vseljiva. V Oljki podpiramo takojšnjo izgradnjo na Dolinski cesti skladno z osnutkom OPPN kare med Dolinsko cesto in Istrskim odredom.«, pravi Vida Gračnar, predsednica Oljke.

Oljka - Stranka Slovenske Istre

Back to top button