LokalnoSlovenija

Slovenj Gradec na poti do vnovič rekordnega proračuna

Mestna občina Slovenj Gradec je na poti do izvajanja vnovič rekordnega občinskega proračuna. Svetniki so namreč na današnji seji potrdili osnutek letošnjega proračuna, vrednega 43 milijonov evrov. Pri glasovanju o osnutku se je vzdržala svetniška skupina Slovenjegraške liste za mesto in vas, ki predlaga več sredstev za kmetijstvo.

 

Osnutek letošnjega slovenjgraškega proračuna je za okoli en milijon evrov višji od lanskega in izkazuje tudi primanjkljaj, ki ga bo občina pokrila z neto zadolževanjem v višini štirih milijonov evrov in s porabo 1,2 milijona evrov neporabljenih sredstev iz lanskega leta, je med drugim povedal vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Darko Sagmeister.

Rekordni proračun je “posledica” večjih naložb. Občina bo glede na osnutek letos za naložbe namenila dobrih 60 odstotkov proračuna, ob tem pa na občini računajo, da bodo letos skoraj 13 milijonov evrov pridobili iz virov EU in države, kar je dva milijona evrov več kot lani.

Finančno največja predvidena naložba je prizidek k zdravstvenem domu, skupno ocenjen na več kot sedem milijonov evrov, za katerega pa finančna konstrukcija še ni zaključena. V zvezi s to naložbo so namreč na slovenjgraški občini pričakovali, da bodo na razpisu ministrstva za zdravje pridobili skoraj polno možno sofinanciranje naložbe, a so dobili 1,5 milijona evrov. Del potrebnih sredstev za naložbo bo zagotovil tudi zdravstveni dom sam, vseh preostalih potrebnih sredstev pa na občini nimajo, zato računajo, da se bodo lahko še dodatno potegovali za sredstva ministrstva za zdravje.

Med finančno večje letošnje naložbe spadajo med drugim še energetske sanacije treh objektov, med drugim tudi zdravstvenega doma, dokončanje projekta ultrafiltracije vode, prizidek k Tretji osnovni šoli in sanacije plazišč. Občina letos pristopa tudi h gradnji vrtca in večnamenskega doma v Pamečah.

Podžupan Peter Pungartnik, ki je ob odsotnosti župana Tilna Kluglerja vodil današnjo sejo mestnega sveta, je v razpravi med drugim povedal, da je bilo sicer želja in potreb občanov in društev še za dodatnih 11 milijonov evrov. Ocenil je, da je proračun resnično investicijsko in razvojno naravnan ter da je 60 odstotkov za naložbe “zagotovo velik izziv in velik prispevek razvoju k občine”.

Pri glasovanju o osnutku proračuna se je vzdržala štiričlanska svetniška skupina Slovenjegraške liste za mesto in vas, v kateri menijo, da bi občina ob rekordno visokem proračunu lahko za razvoj kmetijstva in gozdarstva namenila več od zdaj predvidenih 150.000 evrov. Kmetijstvo se je namreč v zadnjem obdobju soočilo s podražitvami in tudi posledicami suše. Predlog proračuna bodo podprli, če bo upoštevan njihov predlog, da se ta sredstva v primerjavi z lani zvišajo vsaj za vrednost inflacije, so napovedali.

Predlog letošnjega proračuna Mestne občine Slovenj Gradec bo predvidoma na dnevnem redu naslednje seje mestnega sveta, ki bo 22. februarja.

Source
STA
Back to top button