Sanacija solčavske panoramske ceste se bo zavlekla v poletje

Zaradi plazu je sanacija postala zahtevnejša, tako tehnično kot časovno in finančno

Sanacija solčavske panoramske ceste se je zaradi geomehanskih razmer podaljšala predvidoma do konca junija prihodnje leto. Na pol kilometra dolgem odseku ceste Sestre Logar-Pavličevo sedlo je namreč cestišče poškodoval plaz.

Sanacija omenjenega odseka ceste je ocenjena na 2,3 milijona evrov, direkcija za ceste pa je morala prilagoditi projekt dejanskim razmeram na terenu, zato se je sanacija tudi podaljšala.

Naložba v sanacijo Solčavske panoramske ceste ni pomembna le za solčavski turizem, ampak tudi za širšo regijo, saj povezuje sosednje regije, kot so Gorenjska, avstrijska Koroška, Koroška s Šaleško in celotno Zgornjesavinjsko in širšo Savinjsko regijo.

Območje ob Solčavski panoramski cesti je vse bolj obiskano, potrebam turizma pa je zadnji dve leti prisluhnila tudi država, ki je v okviru rednega vzdrževanja cesto na nekaj odsekih že sanirala.

V naslednjih letih je predvidena tudi posodobitev regionalne turistične ceste Žibovt-Sv.Duh-Podolševa in modernizacija makadamskega vozišča regionalne turistične ceste Solčava-Podolševa.

V okviru odprave posledic po naravnih nesrečah je v zaključni fazi še sanacija javne poti Rebrska cesta, ki je precej izpostavljena eroziji.

Lokacija ceste ob hudourniški strugi izpostavljenost še povečuje, saj narasli potok ob nalivih cesto neprestano izpodjeda ter onemogoča dostop bo tamkajšnjih kmetij. Vrednost sanacijskih del pa je ocenjena na nekaj več kot 95.000 evrov.

Via
STA
Source
MMC
Back to top button