Rektorska konferenca nasprotuje javni izjavi SAZU 

Konec prejšnjega tedna je v Kopru potekala tretja redna seja Rektorske konference RS, ki ji predseduje rektorica UP Klavdija Kutnar. Čeprav je bilo vsebinskih točk več, je rektorica izpostavila kot najpomembnejši dve. “Prvo je točka v zvezi z jezikom poučevanja v slovenskem visokošolskem prostoru. Člani rektorske konference zavzemamo stališče, da je predlog oblikovanega člena v predlogu novega zakona, ki je objavljen na e-demokraciji ustrezen in kot druga točka, ki bi jo izpostavila je, da smo sklenili, da bomo rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregorja Majdiča predlagali za kandidata evropskega univerzitetnega združenja. Gre za posebno pomemben element dviga vpetosti slovenskih univerz v evropski univerzitetni prostor.” 

Tudi rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je poudaril, da je trenutna dikcija o rabi slovenskega jezika v visokem šolstvu ustrezna zaradi česar rektorska konferenca vztraja pri trenutnem zapisu člena saj odpira možnosti, da se slovenske univerze enakopravno vključujejo v mednarodni evropski integracijski prostor in da hkrati tudi skrbijo za nadaljnji razvoj slovenskega jezika. “Glede na izjavo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je bila poslana organom v slovenskem prostoru izpostavljamo, da je dikcija ki omogoča, da izvajamo študijski proces v primeru, da ko je večje število tujih študentov vključeno v študijski proces v tujem jeziku, dikcija, ki velja v obstoječem zakonu že od leta 1993 in ni v ničemer izvor morebitnih zlorab in kakršnih koli anomaliji, kajti v 30 letih se to ni zgodilo. Drugo pa je, da menimo, da je nujno ohraniti dikcijo, ki pravi, da lahko slovenske univerze izvajajo študijske programe, ki so akreditirani za izvajanje v tujem jeziku, tudi za slovenske študente, pri čemer je pa zakonska obveza ta, da jim mora biti omogočeno spremljanje študijskega procesa v slovenskem jeziku. Zato menimo, da je zadnji čas, da to možnost omogočimo in ne izgubimo še enega desetletja, ker je glede na integracijske procese v Evropi velika nevarnost, da smo slovenske univerze ob koncu tega desetletja potisnjene ob rob zaradi nezmožnosti sodelovanja v teh integracijskih procesih, dolgoročno pa to velja za celotno slovensko družbo”, je zaključil rektor Univerze v Mariboru. 

Rektorska konferenca RS je po zaključku seje poslala odziv na navedbe SAZU o potrebni spremembi 15. Člena, torej člena, ki govori o rabi jezika v visokem šolstvu in se v skladu s prejetim sklepom zavzela za ohranitev trenutne dikcije.   

Jan Bednarik

Back to top button