Prometna Kidričeva ulica

Prometni kolapsiso v koprski občini stalnica, sploh v poletni turistični sezoni. S prometom nimajo z problemov samo na tranzitnih cestah. Očitno pereč problem predstavlja tudi vse gostejši promet mestnih ulic, še posebej na Kidričevi ulici v središču mesta. Prav poseben problem predstavlja objestna vožnja mladeničev na motornih kolesih.

Prebivalec omenjene ulice nam je zaupal, da »je to vedno večji problem, vedno več je mladih, ki z objestno vožnjo ogrožajo pešce. Zavedati se moramo, da je tukaj tudi veliko otrok, vozniki pa se na to ne ozirajo. Kar pa vpliva tudi na ugled mesta.« Sicer so prometne ovire na Kidričevi ulici v preteklosti že obstajale. »Te ovire smo takrat zahtevali občani sami. Ko so jih postavili so dejansko učinkovale. Odkar pa so naredili novi park [Muzejski trg, op. a.] so se razmere drastično poslabšale, saj je ta ulica postala glavna prometnica za Titov trg in naprej«, še doda.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na koprsko občino. Odgovorili so nam, da se problematike prometa zavedajo ter, da na »ulici velja prepoved prometa za vsa vozila, izjema je dostava, ki lahko traja največ eno uro, hitrost vozil pa je omejena na največ deset kilometrov na uro, pri čemer imajo prednost pešci.« Pa tudi, da »bodo mešane patrulje občinskih redarjev in policistov posebno pozornost namenile tudi nedovoljeni vožnji po Pristaniški in Kidričevi ulici. Poleg tega bodo strokovne službe MOK preučile možnost postavitve fizičnih ovir pred Titovim trgom, s čimer bi voznike skuterjev, ki neupravičeno vozijo po Kidričevi ulici, odvrnili od nadaljnje vožnje.«

Jan Bednarik

Back to top button