Prejeli smo: Občanke in občani MOK bodo znova odločali o porabi skoraj milijona evrov

Mestna občina Koper nadaljuje tradicijo demokratičnega soodločanja s projektom Predlagam – odločam/Propongo – decido. Občanke in občani bodo imeli že četrtič možnost podati svoje projektne predloge in zamisli ter odločati o načinu razporejanja in porabe dela proračunskega denarja v letih 2025 in 2026. Za ta namen je v naslednjih dveh letih predvidela 960 tisoč evrov.

Zbiranje projektnih predlogov bo potekalo od četrtka, 18. aprila, do vključno 16. maja do 24. ure. Predlagani projekti bodo tudi letos razvrščeni v šest območij participativnega proračuna. Območja izvajanja participativnega proračuna so razdeljena z namenom čim bolj enakomerne porazdelitve projektov in upoštevanja krajevnih skupnosti z večjimi razvojnimi izzivi in manjšo gostoto poseljenosti, pri čemer se podeželskim območjem daje večji poudarek tudi s porazdelitvijo kvote razpoložljivih sredstev.

Za uresničitev projektov bo občina letno namenila 480.000 evrov, ki jih bo enakomerno razdelila po posameznih območjih izvajanja projekta – vsako območje bo dobilo 80.000 evrov na leto oziroma 160.000 evrov v dveh letih. Skupno bo tako v letih 2025 in 2026 za participativne projekte na voljo 960.000 evrov.

Med 8. in 16. aprilom bodo na šestih območjih koprske občine potekale delavnice z javnimi predstavitvami in izobraževanja, kako pripraviti projektne predloge. Na vsakem območju bo vzpostavljena enkratna projektna pisarna, v kateri bodo občanke in občani lahko oblikovali svoje projektne predloge. Pogoji za oddajo projektnih predlogov so zastavljeni tako, da občanom dopuščajo veliko svobode in kreativnosti, hkrati pa zagotavljajo, da so projekti v javnem interesu, zakoniti in izvedljivi ter finančno ovrednoteni med 10.000 in 40.000 evri z vključenim davkom.

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper bodo lahko predloge oddali na spletni strani https://predlagamodlocam.koper.si/ z digitalnim certifikatom ali osebno v vložišču Mestne občine Koper oziroma na sedežu krajevne skupnosti. Vse pravočasno prispele predloge bo preučila komisija za participativni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami MOK in tiste, ki ustrezajo predpisanim pogojem, dala na glasovanje.

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 17. do 23. junija 2024 do 24. ure. Glasoval bo lahko vsak občan, star najmanj 15 let. Glasovanje na spletnem mestu Predlagam – odločam/Propongo – decido bo omogočeno le registriranim uporabnikom z uporabo digitalnega certifikata. Bodo pa občani lahko glasovali tudi osebno na sedežih krajevnih skupnosti, kjer bo odgovorna oseba preverila identiteto občana in v njegovem imenu izvedla glasovanje.

Občani bodo med projektnimi predlogi, uvrščenimi na glasovanje, lahko izbrali več predlogov v skupni vrednosti največ 160.000 evrov, in sicer na celotnem območju Mestne občine Koper. Izid glasovanja bo javno objavljen, izbrani projekti pa uvrščeni v predlog proračuna, ki ga bo župan posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Kabinet župana Mestne občine Koper

Back to top button