Lokalno

Predor pod središčem Maribora je izvedljiv

Študijo je naročila Mestna občina Maribor

Študija je potrdila možnost umestitve predora pod staro mestno jedro v Mariboru. Občina namreč išče rešitev za zmanjšanje obremenjenosti starega mestnega jedra z motornim prometom.

Predor bi potekal pod Slovensko ulico od križišča Gosposvetske in Vrbanske ceste na zahodu mesta do križišča Titove ceste s Partizansko cesto in Prešernovo ulico na vzhodu v skupni dolžini 980 metrov.

V študiji, ki jo je izdelalo podjetje IRGO Consulting, je prostor umeščanja vzhodnega uvoza označen kot zahteven, zato bo obravnavan posebej. Iz tega razloga bo občina preučila tudi možnost podaljšanja predora v smeri vzhoda do Mlinske ulice in hitre ceste skozi Maribor.

Predor ima predvideno konkavno obliko z 10-odstotnim vzdolžnim naklonom na vstopno-izstopnih klančinah in 0,5 odstotka naklona na preostalem delu trase. Zasnovan je za prometno hitrost 50 kilometrov.

Ocenjeno je, da so geološke razmere na območju predora dokaj homogene, prav tako je predor mogoče izvesti po zahtevah uredbe o vodovarstvenem območju.

Gradnja predora po navedbah občine ponuja tudi možnost učinkovite rabe geotermalne energije, saj bi predorska konstrukcija kot energetska geostruktura ob uporabi toplotne črpalke lahko služila za ogrevanje in ohlajanje stavb na površini ali v predoru, kar bi lahko občutno zmanjšalo njihove obratovalne stroške.

Via
STA
Source
RTV MMC

Povezani Članki

Back to top button