Politični boj v Ankaranu

V najmlajši istrski občini je trenutno ozračje pregreto zaradi političnih iger med občinskim vodstvom in opozicijo. Ankaranski župan Gregor Strmčnik pravi, da njihove različnosti izhajajo iz političnih programov in nazorov: »Tako različni pogledi na osnovne razvojne koncepte nas seveda pripeljejo do tega, da smo tudi pri oblikovanju političnih odločitev redkokdaj na polju konsenza. Pri nekaterih vsebinah seveda lahko pridemo skupaj, pri osnovnih razmišljanjih, kam zapeljati razvojne perspektive lokalne skupnosti, pa smo popolnoma vsak na svoji strani.«

Predstavniki liste Vsi smo Ankaran so kritični do delovanja občine in pričakujejo večjo transparentnost vodenja občine ter dialog, ki bi vključeval vse Ankarančane. »Naše stališče je to, kar smo zastopali tudi na volitvah – Vsi smo Ankaran. Želimo večjo transparentnost, in to lahko zagotovimo preko nadzornega odbora, ki bo gledal, da je potrošnja denarja smotrna in v dobro vseh. Imamo vprašanja glede določenih gostinskih lokalov in zaposlitev, ki so lahko potencialno prikrita delovna razmerja in hočemo odgovore, teh pa ne dobimo. Zaradi tega tudi poskušamo izvajati takšen ali drugačen pritisk na oblast,« pravi Aleksander Pahor iz liste Vsi smo Ankaran.

Župan Strmčnik očitke o netrasparentnosti delovanja zavrača in pravi, da so to »neutemeljeni očitki. Najlažje je za nekoga reči, da je netransparenten, to ponoviti petkrat in potem je dejansko tako. V javnih financah preprosto ni netransparentnosti – vsi podatki, vsa poročila se posredujejo na vse pristojne organe, ministrstvo, računsko sodišče in so vsem organom dostopni. Navsezadnje so dostopni tudi na občinski strani.«

Ankaransko politično ozračje pa zadnje čase dodatno segrevajo tudi žaljive objave zoper zaposlene v občinski upravi na družbenem omrežju Facebook. Zato je župan Strmčnik včeraj sklical novinarsko konferenco in se tako postavil v bran svojim zaposlenim. Župan žaljivih objav na Facebook profilu Mesto Ankaran sicer ne povezuje direktno z opozicijo, ji pa očita manipulacijo in laži pri njenem komuniciranju. Občina Ankaran bo sprožila prave postopke in zbrano gradivo za kazenski pregon zoper storilce predala policiji.

ANA LEŠNIK

Back to top button