AktualnoLokalnoKultura

Po oceni konjiškega župana Ratajca je obnova cerkve v Žički kartuziji transparentna in zakonita

Župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc je na današnji novinarski konferenci v Žički kartuziji ocenil, da je obnova cerkve Sv. Janeza Krstnika transparentna, zakonita in zahtevna. Delovna skupina pa je glede prenove cerkvene strehe sprejela odločitev, da bo streha premična, kar naj bi objektu prineslo avtentičnost, je dejal arhitekt Rok Žnidaršič.

Kot je dejal Ratajc, je občina z ministrstvom za kulturo sklenila dvoletno pogodbo za izvedbo projekta statične sanacije ostenja cerkve Sv. Janeza Krstnika in njene zastrešitve. V ta namen je ministrstvo v letošnjem proračunu in v proračunu za naslednje leto zagotovilo dva milijona evrov.

Na očitek, da so umetnostnozgodovinska stroka in arhitekti glede primernosti načrtov obnove razdeljeni, je Žnidaršič povedal, da so se obnove cerkve lotili odgovorno. Ocenjuje, da je delovna skupina sprejela ustrezno rešitev, da bo streha na cerkvi pomična. Takšna streha bo objektu prinesla avtentičnost, omogočila bo tudi stik z nebom, je pojasnil Žnidaršič.

Tovrstna rešitev na nevsiljiv način omogoča več vidikov interpretacije nekdanje redovne cerkve hkrati. Omogoča namreč doživetje cerkvenega prostora kot ruševine z odprtim nebom in novo rabo – razgledno pot kot nov turistični potencial. Poleg tega pa ponuja rešitev, ki na razmeroma enostaven tehnološki način omogoča rabo nekdanje cerkve kot pokritega avditorija.

Za predstavnika ministrstva za kulturo Silvestra Gaberščka je cerkev Sv. Janeza Krstnika spomenik z evropsko težo in kot takšnega je izrednega pomena. “Naloga ministrstva je bila, da podpre obnovo cerkve in v sodelovanju z občino to izvede, stroki pa smo prepustili, da se odloči, kako jo bo obnovila,” je dejal Gaberšček.

Poudaril je, da stroka ni bila nikoli enotna glede obnove cerkve. Tako je bilo najtežje priti do neke ustrezne rešitve, dilem je bilo veliko, kresale so se tudi iskrice. Z dialogom pa so le poiskali ustrezno strokovno rešitev obnove cerkve, je še dodal Gaberšček.

Po navedbah ministrstva za kulturo je Občina Slovenske Konjice za izvedbo projekta ustanovila gradbeni odbor, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS pa je imenoval posebno delovno skupino, ki je z današnjimi konservatorskimi pristopi prevetril in nadgradil obstoječi konservatorski načrt in starejša izhodišča statične sanacije in izvedbe zastrešitve.

V pristojnosti omenjenega zavoda in ekspertne delovne skupine ter lastnika so bile potrjene spomeniškovarstvene rešitve konservatorsko-restavratorskih posegov, ki ohranjajo pomen in vrednote arhitekturnih in drugih ostalin cerkve v smislu ruševine, njihove likovno-estetske pojavnosti in dokumentarne vrednosti ter vzpostavljajo razmere za dolgoročno ohranitev ostalin in čim lažje vzdrževanje v prihodnosti.

Po pogodbi se mora izvedba projekta dokončati do 30. oktobra letos, sicer pa ministrstvo za kulturo redno spremlja izvedbo projekta kot tudi vzporedne različne umetnostnozgodovinske poglede in pomisleke na izvedbo projekta. Spomeniškovarstvena dejavnost ni domena enega samega strokovnega pogleda, pač pa preplet več strokovnih pogledov in pristopov, še navajajo na ministrstvu.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button